Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Zmena termínu podávania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tešedíkovo - oznam pre miestne organizácie a občianske združenia

Zmena termínu podávania žiadostí o poskytnutie dotácie                 z rozpočtu Obce Tešedíkovo - oznam pre miestne organizácie a občianske združenia 1

Zmena termínu podávania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tešedíkovo - oznam pre miestne organizácie a občianske združenia

V zmysle nového Všeobecne záväzného nariadenia obce Tešedíkovo č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tešedíkovo oznamujeme miestnym organizáciám, občianskym združeniam a záujemcom o dotáciu z rozpočtu Obce Tešedíkovo, že  termín na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021 je do 30. novembra 2020.

Podmienky  poskytnutia dotácie, vzor žiadosti a vyúčtovania nájdete na nasledovnom odkaze: 

obecny-urad/zverejnovanie/vzn/

Žiadosť sa podáva osobne na sekretariáte obecného úradu, poštou na adresu: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: tesedikovo@tesedikovo.sk (naskenovaná žiadosť podpísaná oprávnenou osobou na podanie žiadosti).

Žiadosť podaná po stanovenom termíne nebude posudzovaná.

Dotácie z rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Dátum vloženia: 21. 9. 2020 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2020 14:33
Autor: Správca Webu