Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Zaradenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - správa o hodnotení navrhovanej činnosti

Zaradenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - správa o hodnotení navrhovanej činnosti 1

Zaradenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - správa o hodnotení navrhovanej činnosti

Obec Tešedíkovo podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje  verejnosti, že na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle opakovane zverejnila Správu o hodnotení činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie  komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“, do ktorého  počas 30 dní môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční v zmysle § 34 ods. 2 až ods. 5 a § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia  mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - oznámenie o dokumente

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ - zhrnutie

Prílohy

Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - oznámenie o dokumente.docx

Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - oznámenie o dokumente.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 114,21 kB

2627_2020-1.7. zg - správa o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf

2627_2020-1.7. zg - správa o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB

SPV-Dálovce-s.r.o.-Zariadenie-na-vysokoteplotné-zhodnotenie-komunálneho-odpadu-plazmovou-technológiou-v-lokalite-Selice-Všeobecne-zrozumiteľne-záverečné-zhrnutie.pdf

SPV-Dálovce-s.r.o.-Zariadenie-na-vysokoteplotné-zhodnotenie-komunálneho-odpadu-plazmovou-technológiou-v-lokalite-Selice-Všeobecne-zrozumiteľne-záverečné-zhrnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,08 MB
Dátum vloženia: 4. 6. 2021 20:42
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 6. 2021 20:56
Autor: Správca Webu