Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU V TEŠEDÍKOVE

PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU V TEŠEDÍKOVE

Pracovná pozícia: samostatný referent pokladne, správy miestnych daní a poplatkov, pohrebníctva, sociálnych záležitostí

Obec Tešedíkovo prijme do pracovného pomeru administratívnu pracovníčku na Obecný úrad v Tešedíkove.

Úväzok: plný pracovný úväzok

Pracovná pozícia: samostatný referent pokladne, správy miestnych daní a poplatkov, pohrebníctva, sociálnych záležitostí

Plánovaný dátum nástupu: jún 2024 - s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou
 • aktívne ovládanie PC a Microsoft Office (Word, Excel)
 • zodpovedný a poctivý prístup k práci, komunikatívnosť a samostatnosť
 • precíznosť a spoľahlivosť
 • bezúhonnosť
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom
 • flexibilita pri plnení úloh,
 •  prax v oblasti pokladne alebo daní v samospráve výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR - na priloženom tlačive           

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania, životopis a požadované doklady je možné doručiť poštou, elektronicky (naskenované) alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Tešedíkove do 30. apríla 2024 na adresu: Obec Tešedíkovo č. 860, 925 82  Tešedíkovo, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk.

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru. Kontaktovať budeme len

kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

 

v Tešedíkove, 5.4.2024

 

 

Prílohy

Súhlas so SOÚ_uchádzači.pdf

Súhlas so SOÚ_uchádzači.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,48 kB
Dátum vloženia: 5. 4. 2024 18:57
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 4. 2024 19:05
Autor: Správca Webu