Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Ponuka práce - učiteľka MŠ

Ponuka práce - učiteľka MŠ 1

Oznam o voľnom pracovnom mieste na miesto učiteľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda v Tešedíkove, Sídlisko budúcnosť č. 325

     Obec Tešedíkovo prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo

Miesto výkonu práce: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Sídlisko budúcnosť č. 325, 925 82  Tešedíkovo

Rozsah úväzku: 100%

Termín nástupu: od 1. februára 2021

Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- profesijný životopis,

- fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viď v prílohe)

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Iné kritéria: výborný vzťah k deťom, profesionalita a odbornosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť poštou alebo elektronicky do podateľne Obecného úradu v Tešedíkove do 11. januára 2021 na adresu: Obec Tešedíkovo č. 860, 925 82  Tešedíkovo, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk.

Prosíme uchádzačov, aby spolu so žiadosťou o zamestnanie predložili aj tento Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

 

Prílohy

Súhlas so SOÚ_uchádzači - internet.pdf

Súhlas so SOÚ_uchádzači - internet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,48 kB
Dátum vloženia: 9. 12. 2020 9:01
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 12. 2020 17:31
Autor: Správca Webu