Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznam Hasičského a záchranného zboru

Oznam Hasičského a záchranného zboru 1

Oznam Hasičského a záchranného zboru

Vážení spoluobčania!

Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách, alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

     

 Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi Vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiadúce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku  či životnom prostredí, ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

 

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov  ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí. 

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €.   Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do výšky  99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do výšky 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru,  alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokuta do  výšky 331 Eur.

Právnickej osobe,  alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve –  a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov,  alebo  do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.

        

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreniu požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112.

Uviesť:

  • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
  • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
  • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
  • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
  • Ďakujeme za pozornosť.       

 

Dátum vloženia: 18. 3. 2021 8:36
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2021 8:51
Autor: Správca Webu