Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Novoročný príhovor pani starostky obce, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi

Novoročný pozdrav pani starostky, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi 1

S láskou vám posielame tradičný novoročný príhovor pani starostky aj vo forme video odkazu. Do nového roka Vám prajeme všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, sily a lásky
v kruhu vašich najbližších.

Novoročný príhovor pani starostky obce

Vážení občania, milí Tešedíkovčania!

Opäť sme sa dožili prelomu rokov, kedy sa ku koncu roka strany v kalendári pretáčajú na ďalšiu etapu. Vždy, keď niečo končí, cítime silné nutkanie obzrieť sa späť, aby sme vyhodnotili obdobie, ktoré máme za sebou. Obzrieme sa a hodnotíme veci, ktoré sa stali nám alebo v našom okolí.

Ako starostke mi dovoľte, aby som v mojom tradičnom novoročnom príhovore v krátkosti hodnotila rok, ktorý má naša obec za sebou.

Udalosti ešte z roku 2020 naďalej veľmi značne poznačili naše životy v minulom roku, darmo sme čakali, že rok 2021 nám konečne prinesie úľavu, slobody a zmiernenie obmedzujúcich opatrení. Hoci sme v roku 2021 úspešne pokročili v mnohých kľúčových otázkach, ktoré sužovali život v našej obci už niekoľko desaťročí, faktom je, že prvá polovica minulého roka sa niesla takmer výlučne v znamení Covid antigénových testovaní, bez akýchkoľvek podujatí a pokrokov. V tomto duchu by som aj ja chcela v mene celej obecnej samosprávy poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri testovaní. Najmä, no nie výlučne veľmi pekne ďakujem za pomoc všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, vyslaným vojakom, vyslaným policajtom, dobrovoľným hasičom, ochrankárom, zamestnancom obecného úradu a samozrejme aj Vám za Váš veľmi zodpovedný prístup v uvedenom neľahkom období.

 

Prvý polrok 2021 bol do značnej miery poznačený testovaniami a rôznymi obmedzeniami, ktoré sprevádzali mnohé finančné a organizačné neistoty, spôsobené často neprehľadnými rozhodnutiami vlády. Veľmi ťažko sme znášali, že už druhý rok po sebe sme museli odložiť oslavy 15. marca, zrušiť našu tradičnú súťaž v kotlíkovom varení v máji a v neposlednom rade sa opäť nemohli uskutočniť ani naše dlho očakávané obecné dni. Tieto obmedzenia sme sa snažili vyvážiť aspoň postupnými výsledkami v rozvoji našej obce, na ktoré som spolu s poslancami a kolegami z obecného úradu kládla v druhej polovici roka veľký dôraz. Veľmi sa teším, že sa nám konečne podarilo zrealizovať rekonštrukciu kompletného verejného osvetlenia v obci, v celkovej hodnote 141 tisíc eur, čo je v súčasnej veľmi ťažkej finančnej situácii v obciach obrovským úspechom. Rovnako sa vyriešil dlhoročný problém s chátrajúcou a nebezpečnou budovou starej materskej školy na hlavnej ceste s jeho sanáciou. Veľmi sa teším, že tak ako po minulé roky, aj v roku 2021 sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať veľmi dôležité miestne komunikácie. Po úplne novej Ružovej, Salibskej, Pažitnej, Širokej ulici a po ulici Akókert sme tento rok kompletne zrekonštruovali veľmi nekvalitnú cestu okolo jazera Vásártér a Hlavnú ulicu, od veľkej križovatky až po odbočku na Salibskú. V roku 2021 sme ďalej rozšírili náš kamerový systém v obci, vybudovali sme ďalšie nové detské ihrisko, opäť sa o čosi skrášlil priestor na cintoríne a pomocou retenčných nádrží sa aspoň sčasti vyriešil problém s prívalovými dažďovými vodami na najkritickejších úsekoch v obci. Navyše tesne pred koncom roka sa uskutočnila aj dlho očakávaná rekonštrukcia podlahy v telocvični základnej školy, čo považujem za obrovský úspech. Treba zdôrazniť, že v roku 2021 sa všetky uvedené pokroky zrealizovali z vlastného rozpočtu obce, bez akejkoľvek finančnej dotácie, čo svedčí naozaj o dobrom hospodárení a skvelej finančnej situácii Tešedíkova.

Veľmi sa teším, že aj v súčasnej ťažkej situácii, ktorá kultúre a športu veľmi nepraje, mali naši obyvatelia možnosť vybrať si z množstva podujatí, či už išlo o divadelné predstavenia, diskotéky, rôzne festivaly, programy pre deti, športové podujatia alebo rybárske preteky. Úprimná vďaka a poďakovanie patrí všetkým organizátorom za to, že aj v takej veľkej neistote sa ujali organizácie podujatí a spravili tým život v našej obci ešte  pestrejším a bohatším.

Dovoľte mi, aby sa som touto cestou poďakovala všetkým, ktorí sa v uplynulom roku pričinili o hospodársky, spoločenský a kultúrny rozmach našej obce. Moja vďaka patrí všetkým zamestnancom obce. Všetci preukázali obrovskú silu a ľudskosť tým, že pracovali celý rok aj v tomto neobyčajnom čase a vytrvalo, statočne si plnili úlohy, ako keby boli odolní problémom, chorobám alebo vírusom. Vzdávam im obrovskú úctu a vďaku, pretože sú to oni, ktorí po celý rok sa starali a chránili starších ľudí v našom domove dôchodcov aj mimo neho, ktorí za každých okolností učili naše deti, ktorí zabezpečovali chod obecného úradu a poskytovanie verejnoprospešných obecných služieb.

Všetci sme v očakávaní, čo nám rok 2022 prinesie. Dúfam, že rok 2022 nám všetkým prinesie takmer dva roky očakávanú úľavu, návrat k ľudským vzťahom a kontaktom, slobodu a najmä pevné, dobré zdravie.

Na Nový rok Vám všetkým prajem vo svojom mene a v mene našich zamestnancov pevné zdravie, veľa sily, výdrže, šťastia a radosti. Prajem Vám, aby Vás v nasledujúcom roku vo vašom osobnom a rodinnom živote sprevádzala láska a pochopenie, teplo a bezpečie pokojného domova a Váš pracovný život a vaše plány aby sprevádzalo predovšetkým šťastie.

Šťastný, úspešný nový rok prajem všetkým našim občanom!

                                                                                           Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi - starostka obce

Dátum vloženia: 1. 1. 2022 21:07
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 1. 2022 10:41
Autor: Správca Webu