Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Blíži sa termín podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024

Blíži sa termín podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 1

Blíži sa termín podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Tešedíkovo č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tešedíkovo oznamujeme miestnym organizáciám, občianskym združeniam a záujemcom o dotáciu z rozpočtu Obce Tešedíkovo, že  termín na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2023 je do 30. novembra 2023.

Podmienky  poskytnutia dotácie, vzor žiadosti a vyúčtovania nájdete vo VZN č. 2_2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce .

Žiadosť sa podáva osobne na sekretariáte obecného úradu, poštou na adresu: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: tesedikovo@tesedikovo.sk (naskenovaná žiadosť podpísaná oprávnenou osobou na podanie žiadosti).

Žiadosť podaná po stanovenom termíne nebude posudzovaná.

Dotácie z rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

tlačivo žiadosti: žiadosť o dotáciu

tlačivo na vyúčtovanie dotácie: vyúčtovanie

Prílohy

Príloha č. 1 k VZN č. 2_2020 - žiadosť o dotáciu.docx

Príloha č. 1 k VZN č. 2_2020 - žiadosť o dotáciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,87 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 2_2020 - vyúčtovanie dotácie.docx

Príloha č. 2 k VZN č. 2_2020 - vyúčtovanie dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,53 kB

VZN č. 2_ 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo.pdf

VZN č. 2_ 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 672,26 kB
Dátum vloženia: 1. 11. 2023 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 11. 2023 8:00
Autor: Správca Webu