Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Csemadok 2017

Csemadok Peredi alapszervezete 


csemadokElnök Mgr. Jurás Lívia
tel. +421 31 7795416

 
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégek!


Jó estét kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök az évzáró közgyűlésen. Külön köszöntöm körünkben kedves vendégeinket, Mézes Rudolfot szövetségünk országos alelnökét, a TV titkárát, Görföl Jenőt, országos titkárunkat és Borsányi Gyulát, falunk polgármesterét.

Az ünnepi megnyitóban Czanik Rebeka iskolánk nyolcadik osztályos tanulója szavalta. Ezután a hatszoros aranykoszorús Peredi Női Kar műsorát hallottuk, Jónás Katalin karnagy vezetésével. Nőikarunk idén ünnepli ujraalakulásának 20. évfordulóját. 1997 óta rengeteg eredményes és emlékezetes szereplést és  határon túli sikert ért el a kórus, mellyel falunk és alapszervezetünk hírnevét is öregbítették. Nagyon örülünk, hogy  az idén májusban sorra kerülő XVII Kodály Napokra a Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok minősítő versenyére ismét  bejelentkeztek. Sikeres és eredményes szereplés kívánunk .

 

Tisztelt Közgyűlés !

Kevés olyan szervezet van a Kárpát – medencében, mint a Csemadok, ami képes volt évtizedeken át fennmaradni, népét és kultúráját szolgálni.A Csemadok múltja, tevékenységének egykori és jelenlegi sokszínűsége, értékmegőrző és alkotói képessége hitet  jelent. Hitet a megmaradásban, a gyarapodásban, valamint reményt, hogy szebb idők is köszöntenek nemzetünkre. A kezdetek óta sokat változott a kor, mások a lehetőségek, a kihívások. Kulturális területen is nagy a választék, a kínálat. Így a Csemadok szerepe átalakult bizonyos mértékben, de még mindig fontos helyet tölt be a felvidéki magyar társadalomban. Szerintem, az a létforma, melyet a Csemadokosok élnek, nem hasonlítható semmihez. Hisz tömegeket mozgatnak meg, közösségért dolgoznak, szerveznek, mindezt a szabad idő, gyakran a család rovására, esetleg velük együtt. S mindezt szigorúan önkéntes alapon, anyagiasságtól mentesen, a közösség iránti elhivatottság okán. Ezért van még ma is, majd hét  éívtized óta létjogosultsága szervezetünknek.

Elmondhatjuk, hogy falunk életében fontos szerepet tölt be a Csemadok. Rendezvényeinkkel hozzájárulunk községünk kulturális életéhez, falunk hagyományőrző és kulturális  csoportjainak a fellépéseihez, de lehetőségeinkhez mérten segítjük az óvodát, az alapiskolát. Együttműködünk községünk önkormányzatával és a falunkban működő tömegszervezetekkel.

Tavaly az évzáró közgyűlésre január 16 -án került sor, A közgyűlés 16 tagú vezetőséget választott, és az év folyamán 8 alkalommal ülésezett. Az évzáró közgyűlésen megvitatott és jóváhagyott 10 pontból álló munkatervünket majdnem hiánytalanul teljesítettük.

Februárban 15. akalommal került megrendezésre a  Borkóstoló, melyet Viniper - Peredi Borbarátok Társaságával közösen szerveztünk.

Nemzeti ünnepünkön március 15-én községünk önkormányzatával és a Csemadok Területi Választmányával koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottunk a magyar szabadságharc és polgári forradalom168. évfordulója alkalmából a peredi csata emlékművénél. A megemlékezés a kultúrház színháztermében folytatódott. A  hazai szereplők mellett, mint a Peredi MTNy Alapiskola tanulói,  a Peredi Nőikar,  a Peredi Csillag  citerazenekar és a székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium és ének –zenei általános iskola diákja örvendeztették meg a közönséget.  

2016. május 7 –én került sor a XII. Bográcsfesztiválra a Telek – tó partján. Egy jól sikerült rendezvény volt,  köszönhetően a jó szervezésnek és az összefogásnak a többi szervezettel.

Június 18 -án a XX. falunapon megemlékeztünk falunk legnevezetesebb történelmi eseményéről a peredi csatáról, és megkoszorúztuk a peredi csata emlékművét.

Július 30 –án rendeztük meg a XIII. Népművészeti fesztivált és a X. Borfesztivált a Viniper - Borbarátok Társulásával közösen. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően a helyi csoportok léptek fel, mint a Peredi Asszonykórus és a Csillag citerazenekar. A szécsényi Palóc néptáncegyüttes és a farnadi Nádas néptánccsoport csodálatos előadásaiknak köszönhetően gyönyörködhettünk a díszes népviseletekben bemutatott táncokban. A Kerek Perec Egylet előadásában kóstolót kaptunk  az ízes magyar nyelv szépségéből és  az ősök örökségéből.   Az előadások közben a kedves  közönség kedvére válogathatott a bőséges borkínálatból. Ezúttal is volt peredi ízek kóstolója, és verseny a legfinomabb peredi pogácsa készítője címért .
Még egyszer köszönet a peredi borászoknak a rendezvényre fölajánlott borokért, köszönettel tartozunk az aktív csemadok tagoknak, vezetőségi tagoknak  és természetesen falunk önkormányzatának a faházikók, sátrak  a színpad és egyéb dolgok biztosításáért.

Október 15 –én a peredi kultúrházban alapszervezetünk szervezésével zajlott a Citerások XVIII. Országos Találkozója. Nagyon örülünk, hogy citerásaink a több évtizedes múltra visszatekintő és 2009-ben újraalakult Csillag citerazenekar elnyerte a citeratalálkozó fő díját. A zenekar alapítója id. Vankó Ferenc, jelenlegi vezetője ifj. Vankó Ferenc. Citerásaink az országos találkozó megszervezésében és lebonyolításában is sokat segítkeztek. Falunk és alapszervezetünk jó hírét nemcsak a községi rendezvényeken, hanem testvértelepüléseink rendezvényein és egyéb rendezvényeken is népszerűsítik. Holnap a Magyar kultúra napja alkalmából Galántán sorra kerülő országos rendezvényen is fellépnek . Az országos emlékünnepségen a Csemadok országos tanácsa  a Peredi Csillag citerazenekar alapítóját id. Vankó Ferencet több évtizedes aktív munkájáért a Csemadok Közművelődési Díj elismerésben részesíti.   Munkájához  az elért sikerekhez  eredményekhez szívből  gratulálunk jó erőt egészséget és további sok szép szereplést kívánunk Ferdi bácsinak és a Csillag citerazenekarnak.

2016. nov. 1-jén vezetőségünk több tagja részt vett a megemlékező koszorúzáson a peredi emlékműveknél.A halottak napja alkalmából gyertyát gyújtottunk és elhelyeztük az emlékezés koszorúit az I. világháborús emlékműnél, az 1849-es peredi csata emlékművénél az aradi vértanúk tiszteletére, a II. világháborús emlékműnél és Ürge Alajos néhai  48 honvéd,  peredi jegyző sírjánál .

December 11 -én Advent 3. vasárnapján  Karácsonyi jótékonysági vásárt és ünnepi műsort szerveztünk.  Az összefogásnak köszönhetően sok adomány jött össze. A nehézsorsú peredi családok karácsonyának szebbé tételéért gyűjtöttünk. A jótékonysági vásárt  alapszervezetünk falunk önkormányzatával, a peredi MTNYA-val, a Vöröskereszt h. szervezetével a Pered PT -sal A Viniper – borbarátok társulásával és a helyi nyugdíjasklub tagságával valósította meg. Az adakozók több tíz kiló tartós élelmiszert adományoztak. Az alapiskola tanulóinak és a szervezeteknek a vásári bevételei és az urnába rakott pénzadományok összege 1085,92 .-€, melyet a rászorulók segítésére nyitott alaphoz adtunk át.  Köszönet minden adományozónak és vásárlónak a támogatásért, az alapiskola tanulóinak és pedagógusainak a színvonalas karácsonyi műsorért.Köszönet az alapszervezetünk, a vöröskereszt a peredi nyugdíjasklub ügyes kezű asszonyainak a felajánlott karácsonyi finomságokért, a Daloskörnek, a Peredi Nőkarnak és a Csillag citerazenekarnak a szép ünnepi műsorért.  

2016. december 16 – án részt vettünk az óvodások  karácsonyi ünnepváró című
rendezvényén. Minden óvodás  kapott ajándékot a szervezetünktől és a Rákóczi Szövettségtől Az óvodások karácsonyi megajándékozása része a Rákóczi Szövetség által is támogatott beíratkozási programnak melyen a magyar iskolaválasztás helyességéről és fontosságáról igyekszünk  meggyőzni a magyar családokat.Anyáink s apáink nyelvén felcsendülő ének, a magyar szó varázsa, szellemi hovatartozásunk és gyökereink kell, hogy éltessék bennünk a tudatot, hogy nem szabad feladnunk közösségeinket. Ezt nem elég csupán kijelenteni és akarni, ezért tenni is kell! Kosztolányival valljuk:“ A tény, hogy anyanyelvem magyar és magyar nyelven beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható..„ . Az anyanyelvi oktatás és kultúra olyan kincs, amelynek az értéke felbecsülhetetlen. Hiszem és vallom, hogy az életben való érvényesülésünk és megmaradásunk záloga az anyanyelven való tanulás.

A munkatervünknek megfelelően a  2016 -os évet  a szilveszteri bál megszervezésével és megvalósításával zárta alapszervezetünk.

Tisztelt közgyűlés ! Szervezetünk pénztárosa több hetes betegszabadságon, gyógykezelésen van, így a pénztári beszámoló elmarad. Csak a 2016 -os év pénztári egyegyenlegét  tudom ismertetem Önökkel :

A pénztár állása a 2016 os évet zárva :1 716,35 .-€       

 

Tisztelt Közgyűlés !


A 2016 -os esztendő tevékenységének jegyzéke alapszervezetünk életében tömören, ennyi. A rendezvények megvalósításához szükséges anyagi támogatást falunk önkormányzatától és Nyitra Megye Önkormányzatátó kaptuk, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.  De a megvalósításhoz szükség volt időt fáradságot nem sajnáló, mindig tettrekész vezetőségre.  Itt és most szeretném az Önök nevében is megköszönni a vezetőségnek az egész évben  kifejtett áldozatos munkáját a rendezvényeink  során.

Ránk, felvidéki magyarokra a sors többet mért, mint anyaországi testvéreinkre. De ahogy Kodolányi János is írta: „ meg kell értenie az embernek, nem véletlen, hogy hová születik“. Nekünk az a feladatunk, hogy a Csemadok közösséggel karöltve  tegyük  a dolgunkat. Anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk  megőrzését és továbbadását az utánunk jövő nemzedéknek. Meg kell, hogy tartsuk azokat a hagyományokat, amelyre szilárd alappal épült szervezetünk, amelyből ma is táplálkozik. Ezek nélkül nem élhetünk, mert elveszítjük a kötődést az anyaföldhöz a szülőföldhöz. Lehetünk bár sokfélék gondolatban és eszmében, nyelvben , kultúrában, történelemben összetartozunk.  

       
A Csemadok Peredi Alapszervezete vezetőségének névsora a 2017 –es évben

Az alapszervezet elnöke : Jurás Lívia

A vezetőség névsora :

1.   Barczi Rozália
2.   Borsányi Gyula  
3.   Darázs Enikő
4.   Gergely Rozália
5.   Hajdú Hajnalka
6.   Herencsár Ernő
7.   Jurás Gábor
8.   Jurás  Lívia                                                                                                                                              
9.   Morvay Veronika
10. Mozoli Sándor
11. Mészáros Tímea
12. Patucz Tibor
13. Salát Emília
14. Szarka Gabriella
15. Varga Róbert
16. Varga Zoltán
17. Varga Zsuzsa
 

A Csemadok Peredi Alapszervezetének munkaterve a 2017- es évre

1.    Évzáró közgyűlés -  január 21.

2.    XVI. Borkóstoló – február 25.

3.    A rétei Révisz színpad előadása Falunap címmel – március 04.

4.    Koszorúzási ünnepség – március 15.

5.    Majális és bográcsfesztivál – május 6.

6.    Peredi csata 168. évford. Falunap – június 23.24.

7.    XIV. Népművészeti fesztivál XI. Borfesztivál – augusztus 26.

8.    Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos elődöntő – október 21.

9.    Megemlékező koszorúzás – november 1.

10.    Karácsonyi ünnepváró – jótékonysági vásár - december  10.

11.    Színházlátogatás


A  Csemadok Peredi Alapszervezete közgyűlésének határozata, 2017. január 21-én

A közgyűlés jóváhagyja :

1, az elmúlt évben végzett munkáról előterjesztett jelentést

2, a 2017 –es év munkatervét


A közgyűlés javasolja :

1, szervezetünk taglétszámának a  növelését

2, az együttműködést a Csemadok TV –val, falunk önkormányzatával és a többi  tömegszervezettel

3, a kulturális csoportok, és a magyar nyelvű oktatási – nevelési intézményeink  támogatását

4. önerőből, szponzorok segítségével és alapítványokhoz benyújtott pályázatok által biztosítsa  működésének feltételeit

5, a megmaradásunkért tevékenyen cselekvő, identitásunk erősítését felvállaló és  a szervezetünket elfogadó  politikai irányvonal képviselőit támogatni