Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Az állandó lakhely megszüntetése külföldre történő költözés miatt

Külföldre történő tartós kiköltözés előtt az állampolgárnak kötelező:

- bejelenteni az állandó lakhely megszüntetését a lakcím szerinti községi hivatalban; a bejelentésben meg kell adnia azt az országot és a tartózkodási helyet, ahová kiván elköltözni, valamint a tartózkodás kezdetének napját, amely egyben az állandó lakcím befejezésének napjával, aláírni az állandó lakóhely megszűnéséről szóló nyilatkozatot, megadni a hivatalnak a költözés okát és a legmagasabb elért végzettséget; ezek az adatok szükségesek a Szlovák Statisztikai Hivatal űrlapjához.

Azok az állampolgárok, akik már külföldön tartózkodnak, és akkor döntenek úgy, hogy a tartózkodásuk alatt befejezik az állandó lakóhelyüket Szlovákia területén, megtehetik ezt a Szlovák Köztársaság külképviselete vagy a Szlovákiában meghatalmazott személy közreműködésével.

Nagykövetség közreműködésével történő lakhelymegszüntetés esetén:

A Szlovák Köztársaság külképviselete a községi hivatalnak továbbítja az állandó lakóhely lemondásáról szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az állampolgár tartózkodási helyének és országának megnevezését külföldön. Az állandó lakhely megszüntetésének napja az igazolás megküldésének - kézbesítésének a napja a község részére.

Meghatalmazott személy közreműködésével történő lemondás esetén:

Azok az állampolgárok, akik már külföldön tartózkodnak, és akik úgy döntenek, hogy a tartózkodásuk alatt kívánják megszüntetni az állandó lakóhelyüket Szlovákia területén, meg tudják ezt tenni egy meghatalmazott személy közreműködésével. A meghatalmazott személy meghatalmazás alapján a községnek -amely vezeti a lakcímadatokat-  átadja az állandó lakóhely lemondásáról szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az állampolgár tartózkodási helyének és országának megnevezését külföldön. A tartós lakóhely megszüntetésének napja a hivatalban történő bejelentés napja.

Meghatalmazott személy érvényes személyazonossági igazolványt mutat be, valamint  a lakcím megszüntetéséről szóló meghatalmazást az érintett aláírásával.

 

18 év alatti gyermek külföldre utazása előtt a gyermek törvényes képviselője köteles:

bejelenteni a gyermek állandó lakhelyének megszüntetését a lakcímadatokat vezető községi hivatalban Szlovákia területén; a bejelentésben meg kell adnia azt az országot és a tartózkodási helyet, ahová a gyermek utazik, valamint a tartózkodás kezdetének napját, amely egyben az állandó lakhely befejezésének napja is, aláírni az állandó lakhely megszüntetéséről szóló nyilatkozatot, a gyermek törvényes képviselőjeként bejelenteni a költözés okát és a gyermek legmagasabb elért végzettségét; ezek az adatok szükségesek a Szlovák Statisztikai Hivatal űrlapjához.

A 18 év alatti gyermekek törvényes képviselője érvényes személyazonosító okmányt mutat be:

személyazonossági igazolványt vagy útlevelet,

a gyermek születési bizonyítványát

a második törvényes képviselő hozzájárulását (ha a Szlovák Köztársaság állampolgára) a gyermek 18 év alatti tartós lakóhelyének megszüntetéséhez, aláírásával igazolva, ha ezt a tevékenységet nem tudja személyesen végrehajtani hivtalban.

Megadja a költözés okát és a legmagasabb elértő végzettséget, ezek az adatok szükségesek a Szlovák Statisztikai Hivatal űrlapjához.