Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Házszám megállapítása/megszüntetése

Az érvényes jogszabályok értelmében a község határozza meg az épület házszámát az építők vagy az épületek tulajdonosainak kérelme alapján. Önálló házszám csak azokhoz az épületekhez rendelhető, amelyek épületeknek számítanak az 50/1976. számú törvény 43a § 2. bekezdése szerint.

Kérvényminták:

Kolaudált új épület – Kérelem a házszám kiadására - kolaudáció esetén

Az 1976 előtt épült épület – Kérelem a házszám kiadására - 1976 előtt épült

Melléképületek, amelyek nincsenek házszámmal ellátva, és kiegészítő funkciót látnak el a fő épülethez – Kérelem az épület létezéséről szóló értesítés kiadására

Átépítés, hozzáépítés, parcellaszám változása, stb. – Kérelem a házszám törlésére és megállapítására

Épület bontása, régi épület leomlása – Kérelem a házszám megszüntetésére

Időtartam: legfeljebb 30 nap a teljes kérelem kézhezvételétől

Intézi: Kovács Gertrúd, telefon: 031/590 28 85