Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Fakivágási kérelem

Fakivágási engedély iránti kérelem a környezet- és tájvédelemről szóló 543/2002 számú  törvény értelmében

Minden olyan fa kivágásához, amelynek a törzse 130 cm törzsmagasságban meghaladja a 40 cm-es  törzskerületet, valamint a 10 m2 területnél nagyobb cserjék esetén  szükséges az önkományzat hozzájárulása, amelynek területén a fa, ill. fás szárú növény nő.

Fakivágást vegetatív időszakban, október 1-től február végéig lehet végezni.

A községben, magánterületen lévő fa kivágására vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelmet a Peredi Községi Hivatalba kell benyújtani, az elérhetőségek (kérvényező neve, címe, ill. jogi személy megnevezése, címe, telefonszáma feltüntetésével), a telek adatai, amelyen a fa található (kataszteri terület, telek típusa, parcellaszám), a fára vonatkozó adatok (fa fajtája, darabszáma, törzskerülete) megadásával.

A község közterületein lévő fa kivágására az engedélyt a Vágsellyei Járási Hivatal környezetvédelmi osztályán kell benyújtani.

Kérelem mellékletei:

- a kataszteri térkép másolata, amely feltünteti a fa elhelyezkedését

- annak a teleknek a tulajdoni lapjának száma, amelyen a fa nő

Kezelési díj:

10 euró – fizikai személy,

100 € jogi személy esetében.

Az ügyintézési díjat a kérelem benyújtásakor készpénzben a község pénztárába, vagy a község számlájára kell befizetni.

Kérelem fa kivágásának engedélyezésére

Intézi: Czibula Róbert, tel.: 031/590 2887