SK | HU

Územný plán obce

Návrh územného plánu obce
Príloha-vyhodnotenie  
Komplexný návrh I  
Komplexný návrh II  
Verejné dopravné vybavenie  
Verejné technické vybavenie Vodné hospodárstvo  
Verejné technické vybavenie Energetika
 
Návrh perspektívneho použitia PPF  
Ochrana prírody - návrh MUSES