SK | HU

Zmluvy

 Číslo Obchodný partner
Stiahnuť
Zverejnené
Účinnosť od
001 Štefan Pavlo
súbor 
29.01.2013
30.01.2013
002 Viola Tyúkosová
súbor 29.01.2013 30.01.2013
003 Anna Chybová
súbor 29.01.2013 30.01.2013
004 Michal Černai súbor 05.02.2013 06.02.2013
005 Michal Černai súbor 05.02.2013 06.02.2013
006 Min.práce,soc.vecí a rodiny súbor 05.02.2013 06.02.2013
007 RRA Šaľa súbor 05.02.2013 06.02.2013
008 Iveta Kružliaková súbor 05.02.2013 06.02.2013
009 Zoltán Zilizi súbor 05.02.2013 06.02.2013
010 Kristián Krommel súbor 05.02.2013 06.02.2013
011 Mária Nagyová súbor 05.02.2013 06.02.2013
012 Zsolt Tanka súbor 05.02.2013 06.02.2013
013 Ladislav Mačali súbor 05.02.2013 06.02.2013
014 Mgr. Adrián Barczi súbor 05.02.2013 06.02.2013
015 Erazmus Lelovics súbor 06.02.2013 07.02.2013
016 Erik Varga súbor 06.02.2013 07.02.2013
017 Tomáš Kőrösi súbor 06.02.2013 07.02.2013
018 Žaneta Czaníková súbor 06.02.2013 07.02.2013
019 Soňa Vnučková súbor 06.02.2013 07.02.2013
020 Mária Ziliziová súbor 06.02.2013 07.02.2013
021 Zsolt Kovács súbor 06.02.2013 07.02.2013
022 Andrea Škropeková súbor 06.02.2013 07.02.2013
023 Ladislav Kováč súbor 06.02.2013 07.02.2013
024 Beata Korimová súbor 06.02.2013 07.02.2013
025 Marieta Mišíková súbor 06.02.2013 07.02.2013
026 Kristína Greiner súbor 06.02.2013 07.02.2013
027 Henrieta Szalócziová súbor 06.02.2013 07.02.2013
028 Timea Pavelová súbor 06.02.2013 07.02.2013
029 Eszter Polgár súbor 06.02.2013 07.02.2013
030 Štefan Sárkány súbor 06.02.2013 07.02.2013
031 Žaneta Rončeková súbor 06.02.2013 07.02.2013
032 EUR-BAU s.r.o. súbor 06.02.2013 07.02.2013
033 Tomáš Hruška súbor 06.02.2013 07.02.2013
034 Ladislav Molnár súbor 06.02.2013 07.02.2013
035 Anna Csongárová súbor 06.02.2013 07.02.2013
036 Anna Matajsová súbor 06.02.2013 07.02.2013
037 Vincent Király súbor 06.02.2013 07.02.2013
038 Michal Černai súbor 06.02.2013 07.02.2013
039 Michal Černai súbor 06.02.2013 07.02.2013
040 Helena Kovácsová súbor 06.02.2013 07.02.2013
041 Štefan Szekeres súbor 06.02.2013 07.02.2013
042 Ildikó Ivancsíková súbor 06.02.2013 07.02.2013
043 Mgr. Ildikó Kőrösiová, N.Kőrösiová súbor 08.02.2013 09.02.2013
044 Ladislav Hrotkó súbor 25.02.2013 26.02.2013
045 Katarína Lakatosová súbor 25.02.2013 26.02.2013
046 Katarína Lakatosová súbor 25.02.2013 26.02.2013
047 Ervin Kovács súbor 25.02.2013 26.02.2013
048 Vincent Kőrösi súbor 25.02.2013 26.02.2013
049 Združenie "SD Tešedíkovo" (RESTADO s.r.o.) súbor 04.03.2013 05.03.2013
49A Zilizi s.r.o. sőbor 15.03.2013 16.03.2013
050 Štátny fond rozvoja bývania súbor 23.04.2013 24.04.2013
051 Ministerstvo život.prostredia SR súbor 26.04.2013 27.04.2013
51a Ladislav Bús súbor 26.04.2013 27.04.2013
052 Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR súbor 10.05.2013 11.05.2013
053 PD Tvrdošovce súbor 16.05.2013 17.05.2013
054 Norbert Mihalovič súbor 16.05.2013 17.05.2013
055 Zoltán Barczi súbor 16.05.2013 17.05.2013
056 Mária Pápaiová súbor 16.05.2013 17.05.2013
057 Mária Paulová súbor 16.05.2013 17.05.2013
058 Mária Habánová súbor 16.05.2013 17.05.2013
059 Zuzana Srbová súbor 16.05.2013 17.05.2013
060 Tibor Kőrösi súbor 16.05.2013 17,05,2013
061 Irma Szutyányiová súbor 16.05.2013 17.05.2013
062 Katarína Hegedüsová súbor 16.05.2013 17.05.2013
063 Mária Fölösová súbor 16.05.2013 17.05.2013
064 Zlatica Horváthová súbor 16.05.2013 17.05.2013
065 Zlatica Horváthová súbor 16.05.2013 17.05.2013
066 Alexander Laczkó súbor 16.05.2013 17.05.2013
067 Ladislav Becse súbor 16.05.2013 17.05.2013
068 Nitriansky samosprávny kraj súbor 16.05.2013 17.05.2013
069 PD Tvrdošovce súbor 16.05.2013 17.05.2013
070 Slovanet a.s. súbor 16.05.2013 17.05.2013
071 Slovanet a.s. súbor 16.05.2013 17.05.2013
072 Slovanet a.s. súbor 16.05.2013 17.05.2013
073 Magdaléna Borsányiová súbor 16.05.2013 17.05.2013
074 SČK miestny spolok Tešedíkovo súbor 16.05.2013 17.05.2013
075 Športový klub súbor 16.05.2013 17.05.2013
076 Ing. Štefan Szilaveczky súbor 16.05.2013 17.05.2013
077 CZ CZ Nitra s.r.o. súbor 16.05.2013 17.05.2013
078 Tamás Perina a Eva Perinová súbor 23.05.2013 24.05.2014
079 TRANS-SOUND s.r.o. súbor 13.06.2013 14.06.2013
080 Tomáš Jurík súbor 13.06.2013

14.06.2013

081 Slovak Telekom súbor 13.06.2013

14.06.2013

082 Slovak Telekom súbor 13.06.2013

14.06.2013

083 Slovak Telekom súbor 13.06.2013 14.06.2013
084 Slovak Telekom súbor 13.06.2013 14.06.2013
085 Slovak Telekom súbor 13.06.2013 14.06.2013
086 Terézia Vargová súbor 13.06.2013 14.06.2013
087 Juliana Vargová súbor 13.06.2013 14.06.2013
088 EUR-BAU s.r.o. súbor 13.06.2013 14.06.2013
089 Tomás Szöke-Expresso súbor 13.06.2013 14.06.2013
090 Karol Bugár súbor 13.06.2013 14.06.2013
091 Ing. Irma Farárová súbor 13.06.2013 14.06.2013
092 Authentica-Kultúra bez hraníc súbor 17.06.2013 18.06.2013
92a EUR-BAU s.r.o. súbor 18.06.2013 19.06.2013
093 Dezider Szarka súbor 10.07.2013 11.07.2013
094 Ministerstvo vnútra SR-Obvodný úrad súbor 16.07.2013 17.07.2013
095 SOZA súbor 16.07.2013 17.07.2013
096 Angéla Kenyér súbor 16.07.2013 17.07.2013
097 Igor Fekete súbor 17.07.2013 18.07.2013
098 Angéla Kenyér súbor 17.07.2013 18.07.2013
099 Katarína Kéryová súbor 17.07.2013 18.07.2013
100 Zora Dolníková súbor 17.07.2013 18.07.2013
101 Terézia Darázsová súbor 17.07.2013 18.07.2013
102 Mrva Robert súbor 17.07.2013 18.07.2013
103 Ing. Pavel Peschl súbor 17.07.2013 18.07.2013
104 Prima Banka súbor 17.07.2013 18.07.2013
105 L-Petrol, spol. s r.o. súbor 17.07.2013 18.07.2013
106 L-Petrol, spol. s r.o. súbor 17.07.2013 18.07.2013
107 L-Petrol, spol. s r.o. súbor 17.07.2013 18.07.2013
108 Gabalyda Bábszínház súbor 17.07.2013 18.07.2013
109 Szőttes Kamara Néptánceggyüttes súbor 17.07.2013 18.07.2013
110 Alžbeta Kovácsová súbor 24.07.2013 28.07.2013
111 Nautilus s.r.o. súbor 24.07.2013 25,07.2013
111a Bautech Šaľa s.r.o. súbor 30.07.2013 31.07.2013
111b Bautech Šaľa s.r.o. súbor 30.07.2013 31.07.2013
111c Bautech Šaľa s.r.o. súbor 30.07.2013 31.07.2013
112 RRA Šaľa súbor 07.08.2013 08.08.2013
113 Andrea Magyarová súbor 07.08.2013 08.08.2013
114 Iveta Kružliaková súbor 07.08.2013 08.08.2013
115 Priska Vargová súbor 07.08.2013 08.08.2013
116 Štefan Borsányi súbor 07.08.2013 08.08.2013
117 Magdaléna Smatanová súbor 07.08.2013 08.08.2013
118 Magdaléna Borkovičová súbor 07.08.2013 08.08.2013
119 Alžbeta Szutyányiová súbor 07.08.2013 08.08.2013
120 Alžbeta Vörösová súbor 07.08.2013 08.08.2013
121 Eva Vargová súbor 07.08.2013 08.08.2013
122 Aladár Varga súbor 07.08.2013 08.08.2013
123 Mária Porubská súbor 07.08.2013 08.08.2013
124 Mária Porubská súbor 07.08.2013 08.08.2013
125 Imrich Bán súbor 07.08.2013 08.08.2013
126 Alžbeta Czuczorová súbor 07.08.2013 08.08.2013
127 Judita Zelmanová súbor 07.08.2013 08.08.2013
128 Mária Darázsová súbor 07.08.2013 08.08.2013
129 Mária Tóthová súbor 07.08.2013 08.08.2013
130 František Vankó súbor 07.08.2013 08.08.2013
131 Rozália Porubskä 10.08.2013 11.08.2013
132 Ing. Judita Barcziová 10.08.2013 11.08.2013
133 Juraj Barczi 10.08.2013 11.08.2013
134 Katarína Mészárosová 10.08.2013 11.08.2013
135 Anna Šajbenová 10.08.2013 11.08.2013
136 Viliam Somogyi 10.08.2013
11.08.2013
137 Matilda Tanková 10.08.2013
11.08.2013
138 Ladislav Szarka 10.08.2013  11.08.2013
139 Mária Vászondiová 10.08.2013  11.08.2013
140 Imrich Bende 10.08.2013  11.08.2013
141 Etela Szarková 10.08.2013
 11.08.2013
142 Jozef Mészáros 10.08.2013  11.08.2013
143 Mária Szekeresová 10.08.2013 11.08.2013
144 Leopold Somogyi 10.08.2013  11.08.2013
145 Imrich Varga 12.08.2013 13.08.2013
146 Alžbeta Tyukosová 20.08.2013 21.08.2013
147 Matilda Keszegová 20.08.2013 21.08.2013
148 Ján Hajduk 20.08.2013 21.08.2013
149 Filoména Sarkadyová 20.08.2013 21.08.2013
150 Richard a Anita Németh 20.08.2013 21.08.2013
151 Mária Némethová 09.09.2013 10.09.2013
152 Alžbeta Szabová 09.09.2013 10.09.2013
153 Bernadeta Bátoriová 09.09.2013 10.09.2013
154 Alžbeta Paulová 09.09.2013 10.09.2013
155 Magdaléna Bekeová 09.09.2013 10.09.2013
156 Katarína Bombicová 09.09.2013 10.09.2013
157 Attila Tóth 09.09.2013 10.09.2013
158 Hajnalka Takácsová 09.09.2013 10.09.2013
159 Úrad vlády SR 09.09.2013 10.09.2013
160 Anna Hajdúková 15.09.2013 16.09.2013
161 Mária Szitásová 15.09.2013 16.09.2013
162 Anna Hajdúková 15.09.2013 16.09.2013
163 František Gál 15.09.2013 16.09.2013
164 František Gál 15.09.2013 16.09.2013
165 Judita Bogárová 15.09.2013 16.09.2013
166 Terézia Csongárová 15.09.2013 16.09.2013
167 Ján Bogár 15.09.2013 16.09.2013
168 Monika Pavelová 15.09.2013 16.09.2013
169 Eráz Szutyányi 15.09.2013 16.09.2013
170 Mária Kovácsová 15.09.2013 16.09.2013
171 Tibor Kovács 15.09.2013 16.09.2013
172 ZSE 28.09.2013 29.09.2013
173 Roland Szabo 28.09.2013 29.09.2013
174 OZ Theátrum 28.09.2014 29.09.2014
175 Mgr. Monika Malá 28.09.2014 29.09.2014
176 Edit Lelovics 28.09.2013 29.09.2013
177 Katarína Vanková 28.09.2013 29.09.2013
178 Mária Szarková 28.09.2013 29.09.2013
179 Imrich Lencse 28.09.2013 29.09.2013
180 Alžbeta Szabová 28.09.2013 29.09.2013
181 Imrich Barczi 28.09.2013 29.09.2013
182 Ladislav Csemez 28.09.2013 29.09.2013
183 Mária Horváthová 28.09.2013 29.09.2013
184 Iveta Pálinkásová 28.09.2013 29.09.2013
185 Mária Horváthová 28.09.2013 29.09.2013
186 Ferdinand Horváth 28.09.2013 28.09.2013
187 Zlatica Baloghová 28.09.2013 29.09.2013
188 Michal Čontoš 28.09.2013 29.09.2013
189 Viola Patkolová 28.09.2013 29.09.2013
190 Jozef Nyilas 28.09.2013 29.09.2013
191 Zuzana Gubíniová 28.09.2013 29.09.2013
192 Etela Kajosová 28.09.2013 29.09.2013
193 SPP 28.09.2013 29.09.2013
193a Miestna akčná skupina CSÁNGÓ
30.09.2013 01.10.2013
193b Bautech Šaľa s.r.o. 03.10.2014 04.10.2014
194 Eva Szokolová 15.10.2013 16.10.2013
195 Alexander Kovács a Mgr. Irena Kovácsová 17.10.2013 18.10.2013
196 Mgr. Irena Kovácsová 17.10.2013 18.10.2013
197 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 20.10.2013 21.10.2013
198 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 20.10.2013 21.10.2013
199 Csaba Laczko
05.11.2013 06.11.2013
200 Koloman Izsák 05.11.2013 06.11.2013
201 Koloman Izsák 05.11.2013 06.11.2013
202 Mónika Darázsová 05.11.2013 06.11.2013
203 RRA Šaľa 05.11.2013 06.11.2013
204 Július Vanko 25.11.2013 26.11.2013
205 CZ CZ Nitra s.r.o. 25.11.2013 26.11.2013
206 Renáta Krajčovičová 25.11.2013 26.11.2013
207 Ing. Darina Palatická 25.11.2013 26.11.2013
208 Michal Zuberec v zast. Ján Holp 25.11.2013 26.11.2013
209 Jozef Melisek 25.11.2013 26.11.2013
210 Katarína Szekeresová 25.11.2013 26.11.2013
211 Katarína Szekeresová 25.11.2013 26.11.2013
212 Ladislav Blaškovič 03.12.2013 04.12.2013
213 Attila Udvaros 03.12.2013 04.12.2013
214 Július Varga 03.12.2013 04.12.2013
215 Zuzana Mészárosová 03.12.2013 04.12.2013
215a ZSD a ZSE 03.12.2013 04.12.2013
216 Leonard Pásztor 03.12.2013 04.12.2013
217 Viliam Pálinkás 03.12.2013 04.12.2013
218 Dušan Bencsík 03.12.2013 04.12.2013
219 Alžbeta Hajzuková 03.12.2013 04.12.2013
220 Juraj Paulo 03.12.2013 04.12.2013
221 Ildikó Ivancsíková 03.12.2013 04.12.2013
222 Ing. Henrieta Ürgeová 03.12.2013 04.12.2013
223 Alžbeta Szabová 03.12.2013 04.12.2013
224 Štefan Balázs 03.12.2013 04.12.2013
225 Mesto Nové Zámky 03.12.2013 04.12.2013
226 Mesto Nové Zámky 03.12.2013 04.12.2013
227 Mesto Nové Zámky 03.12.2013 04.12.2013
228 Mária Némethová 03.12.2013 04.12.2013
229 Mária Kollárová  • 03.12.2013 04.12.2013
230 OV Csemadok Galanta 05.12.2013 06.12.2013
231 Mgr. Irena Kovácsová 06.12.2013 07.12.2013
232 JUDr. Ing. Ivan Katona, LL.M. 14.12.2013 15.12.2013
233 AVA-stav, s.r.o. 17.12.2013 18.12.2013
234 PD Tvrdošovce 18.12.2013 19.12.2013
235 Gabriela Körösiová 18.12.2013 19.12.2013
236 Ladislav Cseh 18.12.2013 19.12.2013
237 Marián Hlatky 18.12.2013 19.12.2013
238 Ladislav Becse 18.12.2013 19.12.2013
239 Alžbeta Szabová 18.12.2013 19.12.2013
240 Alžbeta Szabová 18.12.2013 19.12.2013
241 RRA Šaľa 18.12.2013 19.12.2013
242 Eva Vörösová 18.12.2013 19.12.2013
244

Alexander Kovács a Mgr. Irena Kovácsová

21.12.2013 22.12.2013
245a Ministerstvo životného prostredia SR 27.12.2013 28.12.2013
245b PZ Construct s.r.o. 30.12.2013 31.12.2013
246 Magdaléna Horváthová 01.01.2014
02.01.2013
247 Centrum voľného času Šaľa 16.01.2014 17.01.2014
248 CZ CZ Nitra, s.r.o 16.01.2014 17.01.2014
249 Ladislav Lacko 16.01.2014 17.01.2014
250 Ladislav Lacko 16.01.2014 17.01.2014
251 BAUTECH PROJEKT s.r.o. 17.01.2014 18.01.2014
252 BAUTECH PROJEKT s.r.o. 17.01.2014 18.01.2014
253 Július Vanko 17.01.2014 18.01.2014
254 EUR-BAU s.r.o. 17.01.2014 18.04.2014
255 Mgr. Ildikó Kőrösiová 17.01.2014 18.01.2014
256 Ildikó Ivancsíková 17.01.2014 18.01.2014
257 Eva Šmátralová 17.01.2014 18.01.2014
258 Gabriel Takács 17.01.2014 18.01.2014
259 Tomáš Jurík 17.01.2014 18.01.2014
260 Alexander Vankó 18.01.2014 19.01.2014
261 Irma Farárová 18.01.2014 19.01.2014
262 Zoltán Fricsek a Priska Fricseková 18.01.2014 19.01.2014
263 MUDr. Gabriel Tóth 18.01.2014 19.01.2014