SK | HU

Faktúry

KL Obchodný partner Predmet FA splatnosť Suma s DPH FA
001 Improst s.r.o.                                  
Tešedíkovské noviny                                
09.01.2013 104,00
002 Sniežik s.r.o. potraviny 01.02.2013 99,50
003 Projekt Market potraviny 30.01.2013 54,00
004 FriTom International predplatné novín Terra 15.01.2013 300,00
005 Samnet zasielanie informácií   32,86
006 Sniežik s.r.o. potraviny 11.01.2013 90,60
007 Slovanet telekomunikačné služby 24.01.2013 39,50
008 Geodetický a kartografický ústav príprava údajov SPI KN/SGI/KN 24.01.2013 9,00
009 GútaNet Plus s.r.o. údržba počítačov 16.01.2013 350,00
010 ZSE elektrina 31.01.2013 347,44
011 ZSE elektrina 31.01.2013 828,16
012 ZSE elektrina 31.01.2013 23,48
013 ZSE elektrina 31.01.2013 96,63
014 K-T mäso s.r.o. potraviny 01.02.2013 259,05
015 ZSE elektrina 21.01.2013 2825,45
016 ZSE elektrina 31.01.2013 20,64
017 ZSE elektrina 31.01.2013 84,45
018 ZSE elektrina 31.01.2013 38,26
020 Delphinus, s.r.o. servis techniky 29.01.2013 96,00
021 SPP zemný plyn   198,60
022 Projekt Market potraviny 23.01.2013 288,53
022 Habán František drvené kamenivo+doprava 25.02.2013 306,00
023 M+L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.02.2013 73,84
024 T-com telekomunikačné služby 09.02.2013 16,70
025 ZSE elektrina 18.02.2013 -19,63
026 Miestna akčná skupina Csángó členský príspevok 08.02.2013 300,00
027 RRA Šaľa členský príspevok 13.02.2013 165,97
028 SPP zemný plyn   847,30
029 SPP zemný plyn 15.02.2013 5765,00
030 GTS Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 20.02.2013 14,58
031 K+T mäso s.r.o. potraviny 15.02.2013 252,12
032 Fy.Darázs potraviny 12.02.2013 144,90
033 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 15.02.2013 2656,12
034 SOZA autorská odmena 16.02.2013 20,40
035 T-Com telekomunikačné služby 17.02.2013 23,46
036 T-Com telekomunikačné služby 17.02.2013 50,05
037 T-Com telekomunikačné služby 17.02.2013 166,55
038 Slovnaft, a.s. palivo 18.02.2013 179,76
039 SITA Slovensko, a.s. vrecia na separovaný zber 14.02.2013 688,43
040 Združenie matrikárok a matrikárov SR príručka 19.02.2013 16,70
041 MESSER plyn 20.02.2013 28,27
042 WebCreatoes s.r.o. webhosting, doména 18.02.2013 81,50
043 Aquaservis pitná voda 13.02.2013 20,00
044 ZSE elektrina 21.02.2013 84,45
045 ZSE elektrina 21.02.2013 20,64
046 ZSE elektrina 21.02.2013 347,44
047 ZSE elektrina 21.02.2013 120,11
048 ZILIZI s.r.o. čistenie kanalizácie 18.02.2013 230,00
049 ZSE elektrina 21.02.2013 3017,39
050 ZSE elektrina 21.02.2013 38,26
051 ZSE elektrina 21.02.2013 35,68
052 ZSE elektrina 21.02.2013 164,88
053 ZSE elektrina 25.02.2013 -805,33
054 Projekt Market potraviny 13.02.2013 286,40
055 Slovanet telekomunikačné služby 25.02.2013 162,67
056 ZVS vodné a stočné 21.02.2013 2374,81
057 Szaly s.r.o. oprava kancelárskej techniky 21.02.2013 162,00
058 Orange telekomunikačné služby 22.02.2013 123,94
059 KATONA Business and Legal Cons. konzultačná činnosť 14.02.2013 342,00
060 KATONA Advokátska kancelária právne služby 14.02.2013 90,00
061 PD Tvrdošovce ovocie, ovocná šťava 14.02.2013 34,80
062 ZSE elektrina 25.02.2013 -9,19
063 ZSE elektrina 25.02.2013 67,20
064 COOP Jednota nákupné poukážky 29.01.2013 145,00
065 Ing. Norbert Szabó školenie BOZP 24.02.2013 216,00
066 3MH s.r.o. servisné služby 26.02.2013 372,68
067 Úrad MV SR listiny-tlačoviny 16.03.2013 29,89
068 Delphinus, s.r.o. servisné služby 24.02.2013 84,00
069 ZSE elektrina 04.03.2013 -56,90
070 Sniežik s.r.o. potraviny 22.02.2013 151,82
071 SPP zemný plyn   1432,00
072 RRA Šaľa vypracovanie projektu 06.03.2013 201,65
073 OCTAN plus s.r.o. obuv 04.03.2013 139,73
074 K+T mäso spol. s r.o. potraviny 07.03.2013 277,24
075 Lackó Ladislav potraviny 16.03.2013 227,88
076 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 07.03.2013 484,38
077 Motor-Car Trnava oprava vozidla Mercedes-Benz 08.03.2013 1147,86
078 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 06.03.2013 6881,60
079 T-com telekomunikačné služby 17.01.2013 18,47
080 Fy. Darázs zelenina, ovocie 12.03.2013 64,20
081 T-Com telekomunikačné služby 09.03.2013 16,70
082 M+L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.03.2013 179,40
083 Sniežik s.r.o. potraviny 08.03.2013 99,58
084 Projekt-Market potraviny 06.03.2013 308,11
085 Národná geografická informačná ročná aktualizácia dát 06.03.2013 120,00
086 SPP zemný plyn 15.03.2013 1432,00
087 SPP zemný plyn 15.03.2013 5765,00
088 GTS Slovakia telekomunikačné služby 20.03.2013 8,90
089 Slovnaft palivo 18.03.2013 75,05
090 T-Com telekomunikačné služby 17.03.2013 48,18
091 T-Com telekomunikačné služby 17.03.2013 163,56
092 T-Com telekomunikačné služby 17.03.2013 23,46
093 ZSE elektrina 22.03.2013 38.26
094 ZSE elektrina 22.03.2013 3017,39
095 MESSER plyn 20.03.2013 25,54
096 dt-digital spotrebný materiál-kanc.potreby 14.03.2013 496,92
097 SPP zemný plyn 08.03.2013 29.22
098 ZSE elektrina 22.03.2013 84,45
099 ZSE elektrina 22.03.2013 20.64
100 Katona adv.kancelária právne služby 14.03.2013 90,00
101 Katona-Business & Legal Consulting poradenské služby 14.03.2013 342,00
102 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.03.2013 2650,55
103 ZSE elektrina 22..03.2013 120,11
104 ZSE elektrina 22.03.2013 347,44
105 ZVS a.s. vodné a stočné 21.03.2013 1765,82
106 Orange telekomunikačné služby 22,03,2013 123,92
107 Aquaservis pitná voda 14.03.2013 35,00
108 Slovanet telekomunikačné služby 25.03.2013 101,93
109 Hasmat kontrola a oprava požiarnych vodovodov 25.03.2013 571,70
110 Poradca podnikateľa, s.r.o. tlačivo Finančný spravodajca 22.01.2013 11,30
111 Sniežik s.r.o. potraviny 19.03.2013 105,34
112 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 26.03.2013 247,85
113 Bautech Šaľa s.r.o. bytový dom 24 b.j. 30.04.2013 19994,20
114 Slovnaft a.s. palivo 02.04.2013 71,64
115 Lackó Ladislav potraviny 15.04.2013 130,03
116 Projekt-Market potraviny 27.03.2013 197,12
117 SPP zemný plyn 08.04.2013 368,30
118 PD Tvrdošovce ovocie 14.03.2013 26,40
119 Adrian Tanka kamenivo 09.04.2013 159,00
120 Autoprofit s.r.o. oprava vozidla 02.04.2013 486,97
121 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 02.04.2013 425,88
122 Zilizi Imrich cukr.výrobky 05.04.2013 130,00
123 Judr.Jozef Czibula právna pomoc 07.04.2013 298,75
124 T-com telekomunikačné služby 09.04.2013 16,70
125 Knihy Molnár knihy 05.04.2013 701,79
126 Andor Buják prekladateľské služby 30.04.2013 50,00
127 Delphinus, s.r.o. servisné služby 03.04.2013 46,00
128 K+T mäso spol. s r.o. potraviny 10.04.2013 258,46
129 Fy. Darázs ovocie-zelenina 09.04.2013 160,80
130 GTS Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 19.04.2013 7,10
131 SPP zemný plyn - 1432,00
132 SPP zemný plyn   5465,00
133 Bautech projekt s.r.o. bytový dom 24 b.j. 30.04.2013 27045,91
134 Slovnaft palivo 17.04.2013 62,15
135 Orange telekomunikačné služby 22.04.2013 156,13
136 ZSE elektrina 22.04.2013 20,64
137 ZSE elektrina 22.04.2013 3017,39
138 ZSE elektrina 22.04.2013 84,45
139 ZSE elektrina 22.04.2013 38,26
140 ZSE elektrina 22.04.2013 120,11
141 T-com telekomunikačné služby 17.04.2013 49,20
142 T-com telekomunikačné služby 17.04.2013 163,69
143 T-com telekomunikačné služby 17.04.2013 18,47
144 Ladislav Szöcs-ELE požiarna ochrana 18.04.2013 168,00
145 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.04.2013 3417,28
146 Messer Tatragas plyn 18.04.2013 28,27
147 ZSE elektrina 22.04.2013 347,44
148 ZVS vodné a stočné 24.04.2013 1672,62
149 Talamon s.r.o. knihy 30.04.2013 190,42
150 Sniežik s.r.o. potraviny 12.04.2013 94,54
151 Katona-Advokátska kancelária právne služby 11.04.2013 90,00
152 Katona-Business & Legal Consulting konzultačná činnosť 14.04.2013 350,00
153 Slovanet telekomunikačné služby 24.04.2013 90,24
154 Aquaservis pitná voda 11.04.2013 30,00
155 Ing. Fülöp Ján oprava audiozariadení 22.04.2013 220,00
156 DT digital kancelárske potreby 18.04.2013 164,02
158 Verlag Dashofer príručka k Mzdovej učtárni 29.04.2013 295,87
159 Adrián Takács drevený materiál 30.04.2013 94,51
160 Lackó Ladislav potraviny 10.05.2013 200,33
161 Projekt Market potraviny 17.04.2013 400,38
162 K+T mäso spol. s r.o. potraviny 29.04.2013 245,51
163 Sniežik s.r.o. potraviny 26.04.2013 154,18
164 Slovnaft palivo 02.05.2013 73,40
165 SEGA Audio s.r.o. oprava zabezpečovacieho zariadenia 03.05.2013 63,60
166 Sita Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 07.05.2013 595,30
167 Pneuservis Hučko oprava pneu, prezúvanie 06.05.2013 108,00
168 Slovgram poplatky podľa autorského zákona 13.05.2013 33,50
169 Vydavateľstvo Helena časopis GaŠa Žurnál 11.04.2013 52,28
170 Petit Press a.s. inzercia 13.05.2013 24,00
171 T-com telekomunikačné služby 09.05.2013 16,70
172 Vaša Slovensko a.s. stravné lístky 14.05.2013 6881,60
173 Peter Papp zriadenie internetu 13.05.2013 100,00
174 SPP zemný plyn 15.05.2013 1432,00
175 SPP zemný plyn 15.05.2013 5765,00
176 Zoltán Gyurcsy-Elektroservis prehliadka plyn.kotlov 12.05.2013 398,28
177 Projekt Market potraviny 07.05.2013 228,98
178 K+T mäso spol.s r.o. potraviny 17.05.2013 243,17
179 Fy. Darázs potraviny 14.05.2013 130,80
180 Messer plyn 20.05.2013 28,38
181 T-com telekomunikačné služby 17.05.2013 52,45
182 T-com telekomunikačné služby 17.05.2013 18,47
183 T-com telekomunikačné služby 17.05.2013 170,26
184 Lackó Ladislav potraviny 02.06.2013 121,87
185 GTS Slovakia telekomunikačné služby 21.05.2013 5,80
186 ZSE elektrina 22.05.2013 38,26
187 Orange telekomunikačné služby 22.05.2013 213,46
188 ZSE elektrina 22.05.2013 347,44
189 Slovnaft palivo 17.05.2013 71,51
190 Aquaservis pitná voda 14.05.2013 30,00
191 Aquaservis pitná voda 14.05.2013 10,00
192 ZSE elektrina 22.05.2013 3017,39
193 ZSE elektrina 22.05.2013 84,45
194 ZSE elektrina 22.05.2013 20,64
195 ZSE elektrina 22.05.2013 120,11
196 Štefan Vacula SLOVEX oblečenie do kuchyne 15.05.2013 100,00
197 Slovanet telekomunikačné služby 24.05.2013 31,34
198 Slovanet telekomunikačné služby 24.05.2013 57,86
199 ZVS vodné astočné 24.05.2013 2555,25
200 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 17.05.2013 4410,72
201 KATONA - Adv. kancelária s.r.o. právne služby 17.05.2013 90,00
202 Katona-Business & Legal Cons. ekonomické poradenstvo 17.05.2013 350,00
203 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 27.05.2013 675,32
204 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 89,65
205 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 223,99
206 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 132,55
207 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 88,63
208 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 235,98
209 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 99,20
210 HASMAT oprava a kontrola hasiacich prístrojov 29.05.2013 176,84
211 Sniežik s.r.o. potraviny 13.05.2013 85,42
212 Motor-Car Trnava s.r.o. oprava vozidla Mercedes 30.05.2013 247,06
213 ZVS vodné a stočné 30.05.2013 8,89
214 HKP Legal s.r.o. právne služby 29.05.2013 130,66
215 Roland Lauko - UNO 0plachtová reklama 25.05.2013 144,00
216 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 31.05.2013 183,90
217 Adrian Tanka stavebný materiál 05.06.2013 180,00
218 Sniežik s.r.o. potraviny 24.05.2013 94,39
219 HE Realitná a geodetická kancelária geometrický plán 06.06.2013 840,00
220 Slovnaft a.s. palivo 31.05.2013 73,67
221 Petit Press a.s. tlačoviny 06.06.2013 96,00
222 T-com telekomunikačné služby 09.06.2013 16,70
223 Petit Press a.s. tlačoviny 11.06.2013 183,60
224 Ing. Darina Palatická overenie účtovnej závierky 10.06.2013 1425,00
225 Lackó Ladislav potraviny 15.06.2013 165,82
226 Fy. Darázs zelenina 11.06.2013 121,92
227 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 13.06.2013 274,04
228 Projekt-Market potraviny 29.05.2013 311,84
229 Petit Press a.s. tlačoviny 13.06.2013 108,40
230 GTS Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 20.06.2013 9,85
231 ZSE elektrina 19.06.2013 -310,19
232 ZSE elektrina 19.06.2013 20,64
233 ZSE elektrina 19.06.2013 84,45
234 ZSE elektrina 19.06.2013 38,26
235 ZSE elektrina 19.06.2013 120,11
236 ZSE elektrina 19.06.2013 347,44
237 ZSE elektrina 19.06.2013 3017,39
238 M&L spol. s r.o. elektroinštal.materiál 14.06.2013 112,32
239 3Wslovakia s.r.o. softvérová licencia 02.07.2013 118,80
240 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.06.2013 4098,10
241 SPP zemný plyn 17.06.2013 1432,00
242 SPP zemný plyn 17.06.2013 5765,00
243 Sniežik s.r.o. potraviny 07.06.2013 82,16
244 Aquaservis.sk pitná voda 13.06.2013 30,00
245 Slovnaft a.s. palivo 17.06.2013 71,54
246 T-com telekomunikačné služby 17.06.2013 103,96
247 T-com telekomunikačné služby 17.06.2013 22,30
248 T-com telekomunikačné služby 17.06.2013 0,59
249 Obec Tvrdošovce služobný telefón 19.06.2013 34,12
250 Messer plyn 20.06.2013 29,29
251 FriTom SLOVAKIA s.r.o. zverejnenie inzerátu 09.06.2013 250,00
252 Slovanet telekomunikačné služby 24.05.2013 109,32
253 Trans-Sound s.r.o. vystúpenie skupiny Karthago 16.06.2013 4100,00
254 KATONA-Business&Legal Cons. daňové konzultácie 14.06.2013 350,00
255 Katona-Advokátska kancelária právne služby 14.06.2013 90,00
256 Orange telekomunikačné služby 22.06.2013 130,71
257 Unikont Slovakia spol. s r.o. strojné zariadenia 11.06.2013 960,00
258 ZVS vodné a stočné 24.06.2013 2236,41
259 Authentica Kultúra bez hraníc kultúrne podujatia-koncerty 17.06.2013 8319,00
260 Szaly s.r.o. oprava kopírky 24.06.2013 126,00
261 DT digital s.r.o. tabelačný papier 13.05.2013 47,74
262 Ing. Pavol Peschl koncert  Senzusu 02.07.2013 352,80
263 Fekete Igor koncert Senzusu 02.07.2013 370,00
264 Mrva Robert koncert Senzusu 02.07.2013 277,00
265 AT Design s.r.o. grafický návrh novín 29.06.2013 159,60
266 Pelikan spol. s r.o. Tešedíkovské noviny 02.07.2013 589,00
267 Juraj Kozmer - media master reklamné predmety 20.06.2013 216,29
268 Martin Zeman - dopravné značenie dopravné značenie 01.07.2013 250,00
269 HKP Legal, s.r.o. právne sluýby 24.06.2013 109,04
270 K&T mäso spol. s.r.o. potraviny 28.06.2013 255,70
271 Projekt Market potraviny 19.06.2013 254,87
272 Slovnaft a.s. palivo 01.07.2013 132,96
273 IVES Košice služby STP APV (softvér) 04.07.2013 168,74
274 Unoca's záhradkárske potreby postrek, hnojivo 10.07.2013 980,70
275 Trans-Sound s.r.o. ozvučenie pre Karthago 02.07.2013 2600,00
276 Sniežik s.r.o. potraviny 25.06.2013 107,14
277 Lackó Ladislav potraviny 15.07.2013 102,48
278 Priska Kőrösiová potraviny 10.07.2013 641,64
279 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 03.07.2013 704,81
280 Vandadekor s.r.o. obrusy 01.07.2013 84,00
281 T-com telekomunikačné služby 09.07.2013 16,70
282 Národná vrtná spoločnosť premeranie hĺbky artézskej studne 09.07.2013 90,00
283 TRANS-LET letecké práce 15.07.2013 1200,00
284 Komorný folklórny súbor Szőtes vystúpenie súbor 30.06.2013 600,00
285 Adv.kancelária Judr.Czibula právna pomoc 07.07.2013 298,75
286 SOZA autorská odmena 13.07.2013 241,20
287 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 12.07.2013 62,94
288 Hrotko Ladislav rampa pre imobilných 09.07.2013 5092,00
289 Aquaservis pitná voda 12.07.2013 20,00
290 Aquaservis pitná voda 11.07.2013 50,00
291 Katona-Advokátska kancelária právne služby 10.07.2013 90,00
292 ZSE elektrina 18.07.2013 120,11
293 GTS Slovakia telekomunikačné služby 18.07.2013 14,68
294 ZSE elektrina 18.07.2013 347,44
295 ZSE elektrina 18.07.2013 828,16
296 Messer plyn 17.07.2013 28,38
297 Penzión Európa s.r.o. ubytovacie a stravovacie služby 15.07.2013 514,70
298 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 14.07.2013 4150,37
299 SPP zemný plyn 15.07.2013 1432,00
300 SPP zemný plyn 15.07.2013 5765,00
301 Projekt-Market potraviny 10.07.2013 322,84
302 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 16.07.2013 255,96
303 Sniežik potraviny 09.07.2013 88,78
304 Orange telekomunikačné služby 22.07.2013 149,96
305 Katona Business&Legal Consulting konzultačné služby 14.07.2013 400,00
306 T-Com telekomunikačné služby 17.07.2013 55,84
307 T-Com telekomunikačné služby 17.07.2013 122,63
308 Slovnaft a.s. palivo 17.07.2013 68,98
309 Slovanet telekomunikačné služby 24.07.2013 108,24
310 Fy. Darázs zelenina 12.07.2013 64,20
311 Fy. Darázs zelenina 22.07.2013 94,20
312 Mészáros Karol - MK production videoprodukcia 24.07.2013 1000,00
313 ZSE elektrina 25.07.2013 39,24
314 ZSE elektrina 25.07.2013 3017,39
315 ZSE elektrina 25.07.2013 38,26
316 ZSE elektrina 25.07.2013 20,64
317 ZSE elektrina 25.07.2013 84,45
318 ZVS vodné a stočné 24.07.2013 2315,24
319 Ekotoalety s.r.o. prenájom mobilných WC 29.07.2013 466,20
320 Abiset s.r.o. softvér 24.06.2013 35,82
321 Národná vrtná spoločnosť čistenie vrtu (studne) 25.07.2013 763,20
322 Národná vrtná spoločnosť ..premeranie hĺbky artézskej studne.. 04.07.2013 90,00
322 Verlag Dashofer tlačoviny 12.08.2013 206,34
323 Ladislav Szőcs-ELE požiarna ochrana 31.07.2013 168,00
324 Mediaimpress s.r.o. týždenník Szabad Újság 17.07.2013 360,00
325 Jozef Smrhola-Olymp reklamné predmety 22.07.2013 725,23
326 dt-digital kancelársky materiál 23.07.2013 335,44
327 L-Petrol s.r.o. palivo 30.07.2013 979,88
328 HE Realitná a geodet.kancelária geometrický plán 02.08.2013 560,00
329 Slovnaft a.s. palivo 31.07.2013 61,88
330 Sniežik s.r.o. potraviny 23.07.2013 88,78
331 Lackó Ladislav potraviny 15.06.2013 248,02
332 K&T mäso s.r.o. potraviny 02.08.2013 261,19
333 Fy. Datázs potraviny 06.08.2013 135,00
334 Sita Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 31.07.2013 714,64
335 T-Com telekomunikačné služby 09.08.2013 16,70
336 Eurogreen-Slovensko s.r.o. prevzdušnenie trávnika 11.08.2013 413,00
337 ŠEVT  a.s. tlačoviny 30.07.2013 11,10
338 SPP zemný plyn 15.08.2013 5765,00
339 SPP zemný plyn 15.08.2013 1432,00
340 GTS Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 19.08.2013 3,32
341 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.08.2013 5043,71
342 L-Petrol spol. s r.o. palivo 15.08.2013 874,22
343 Peter Körösi UNOCA'S záhradkárske potreby (postrek, honojivo) 20.08.2013 976,10
344 RNDr. František Bergendi BSO parc. č.2119/21 16.08.2013 51,14
345 KEO s.r.o. RO KEO WIN softvér 23.08.2013 94,60
346 Aquaservis pitná voda 13.08.2013 55,00
347 RRA Šaľa záverečná správa projektu 16.08.2013 500,00
348 Nautilus s.r.o. čistenie jazera Téglások 15.08.2013 5790,00
349 T-Com telekomunikačné služby 17.08.2013 127,33
350 T-Com telekomunikačné služby 17.08.2013 39,70
351 ZSE elektrina 19.08.2013 120,11
352 ZSE elektrina 19.08.2013 347,44
353 ZSE elektrina 19.08.2013 20,64
354 ZSE elektrina 19.08.2013 84,45
355 ZSE elektrina 19.08.2013 38,26
356 ZSE elektrina 19.08.2013 3017,39
357 Messer plyn 20.08.2013 29,29
358 Slovnaft a.s. palivo 19.08.2013 70,26
359 Orange telekomunikačné služby 22.08.2013 133,56
360 Slovanet telekomunikačné služby 26.08.2013 93,19
361 DATATRADE obce-info 26.08.2013 76,80
362 Szaly s.r.o. tlačiareň 22.08.2013 168,00
363 M&L  spol.s r.o. elektroinštalačný materiál 14.08.2013 134,20
364 Projekt-Market potraviny 31.07.2013 343,66
365 Sniežik s.r.o. potraviny 13.08.2013 88,78
366 K&T mäao spol. s r.o. potraviny 15.08.2013 153,72
367 Katona advokátska kancelária právne služby 17.08.2013 108,00
368 Katona Business & Legal cons. konzultačné služby 17.08.2013 300,00
369 ZVS vodné a stočné 27.08.2013 1997,45
370 RSÚC Nitra dopravné značenie 05.09.2013 1337,13
371 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 29.08.2013 275,81
372 ZVS vodné a stočné 29.08.2013 27,94
373 Autoškola Deák školenie vodičov 01.09.2013 91,00
374 Adrian Tanka vápenec 03.09.2013 48,00
375 Aquaservis pitná voda 30.08.2013 45,00
376 HE realitná a geodetická kancelária zameranie parciel 05.09.2013 340,00
377 Slovnaft palivo 02.09.2013 70,22
378 L-Petrol palivo 31.08.2013 1041,39
379 Sniežik s.r.o. potraviny 27.08.2013 80,71
380 Projekt-Market potraviny 21.08.2013 282,54
381 OCTAN plus s.r.o. odev 02.09.2013 803,70
382 Adrian Tanka vápenec 11.09.2013 72,00
383 K T mäso potraviny 06.09.2013 132,00
384 Lackó Ladislav potraviny 15.09.2013 279,53
385 KLC SERVIS s.r.o. servis mechanizácie 10.09.2013 296,82
386 T-Com telekomunikačné služby 09.09.2013 16,70
387 SPP zemný plyn 16.09.2013 5765,00
388 SPP zemný plyn 16.09.2013 1432,00
389 L-Petrol palivo 15.09.2013 645,87
390 ZSE elektrina 18.09.2013 3017,39
391 Sniežik potraviny 10.09.2013 88,78
392 DT-digital s.r.o. kancelárske potreby 06.09.2013 28,60
393 PPNet s.r.o. inštalácia internetu 16.09.2013 176,00
394 ZSE elektrina 18.09.2013 347,44
395 ZSE elektrina 18.09.2013 20,64
396 ZSE elektrina 18.09.2013 84,45
397 ZSE elektrina 18.09.2013 38,26
398 ZSE elektrina 18.09.2013 120,11
399 Sita Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 14.09.2013 834,44
400 Katona-Advokátska kancelária právne služby 10.09.2013 90,00
401 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.09.2013 4740,00
402 Katona-Business a Legal Consulting ekonomické poradenstvo 13.09.2013 360,00
403 Slovnaft palivo 17.09.2013 75,92
404 T-Com telekomunikačné služby 17.09.2013 42,07
405 T-Com telekomunikačné služby 17.09.2013 130,09
406 Messer plyn 10.09.2013 29,29
407 Nautilus spol. s r.o. čistenie jazera Téglások 18.09.2013 2250,00
408 Projekt-Market potraviny 11.09.2013 385,51
409 K T mäso potraviny 19.09.2013 280,08
410 Orange telekomunikačné služby 22.09.2013 84,35
411 Slovanet telekomunikačné služby 24,09.2013 65,54
412 Peter Körösi - UNOCAs záhradkárske potreby 24.09.2013 963,20
413 TFA SK s.r.o. úradné overenia váhy 17.09.2013 70,00
414 ZVS a.s. vodné a stočné 25.09.2013 2894,53
415 Centrum polygrafických služieb tlačivá 12.10.2013 10,98
416 fy. Darázs zelenina 01.10.2013 177,80
417 Sniežik s.r.o. potraviny 20.09.2013 87,68
418 HE realitná a geodet.kancelária polohopisné a výškové zamerania obce 03.10.2013

1200,00

419 M+L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 01.10.2013

97,34

420 SPP zemný plyn 30.09.2013

1508,00

421 Talamon s r.o. knihy 30.09.2013 20,00
422 Lackó Ladislav potraviny 12.09.2013 203,47
423 K+T mäso spol. s r.o. potraviny 04.10.2013 297,43
424 Slovnaft a.s. palivo 01.10.2013 76,30
425 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 08.10.2013 3440,80
426 Bautech Šaľa, s.r.o. chodník ku KSC Tešedíkovo 31.12.2013 8589,00
427 Bautech Šaľa s.r.o. vybudovanie spevnených plôch 27.10.2013 9675,00
428 SPP zemný plyn 04.10.2013 -5598,12
429 L-Petrol spol.s r.o. palivo 30.09.2013 952,55
430 Sniežik s.r.o. potraviny 04.10.2013 81,58
431 ŠEVT a.s. tlačoviny 15.10.2013 22,09
432 RRA Šaľa spracovanie projektu 14.10.2013 500,00
433 Zoltán Gyurcsy - ELEKTROSERVIS prehliadka plynových kotlov 07.10.2013 398,40
434 L-Petrol palivo 15.10.2013 959,04
435 JUDr. Jozef Czibula právna pomoc 07.10.2013 298,75
436 T-Com telekomunikačné služby 09.10.2013 16,70
437 Sita Slovensko a.s. Vrecia na separovaný zber 11.10.2013 556,45
438 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.10.2013 4404,06
439 Aquaservis pitná voda 14.10.2013 50,00
440 Peter Jurík - LISA prezentácia obce na slovakregion.sk 25.10.2013 27,88
441 ZSE elektrina 18.10.2013 20,64
442 ZSE elektrina 18.10.2013 84,45
443 ZSE elektrina 18.10.2013 38,26
444 ZSE elektrina 18.10.2013 3027,39
445 ZSE elektrina 18.10.2013 120,11
446 M+L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.10.2013 65,76
447 Katona Business and Legal cons. konzultačná činnosť 14.10.2013 350,000
448 Katona Advokátska kancelária právne služby 10.10.2013 90,00
449 Messer plyn 17.10.2013 28,38
450 ZSE elektrina 18.10.2013 347,44
451 Glietsch projektová dokumentácia 21.10.2013 9960,00
453 RSÚC Nitra, a.s. oprava výtlkov 25.10.2013 5510,40
452 RSÚC Nitra, a.s. oprava výtlkov 25.10.2013 19891,20
454 SPP zemný plyn   7273,00
455 T-Com telekomunikačné služby 19.10.2013 132,73
456 T-com telekomunikačné služby 19.10.2013 50,70
457 Orange telekomunikačné služby 22.10.2013 149,73
458 ZVS a.s. vodné a stočné 25.10.2013 2723,35
459 Slovanet telekomunikačné služby 24.10.2013 76,80
460 Projekt-Market potraviny 16.10.2013 92,88
461 Sniežik potraviny 18.10.2013 77,26
462 Projekt-Market potraviny 09.10.2013 279,20
463 K+T mäso spol. s r.o. potraviny 24.10.2013 274,07
464 Fy. Darázs zelenina 22.10.2013 81,00
465 ELEKTRA-MG s.r.o. servis plynových kotlov 27.10.2013 723,36
466 O-D-S s.r.o. oprava vozidla Mercedes Axor 24.10.2013 1410,24
467 Milan Nagy kovoobrábačské práce 29.10.2013 192,00
468 PD Tvdošovce ovocie 14.10.2013 53,60
469 Lackó Ladislav potraviny 14.11.2013 187,81
470 Fy. Darázs zelenina 05.11.2013 93,00
471 Slovnaft, a.s. palivo 31.10.2013 85,99
472 L-Petrol palivo 31.10.2013 1133,53
473 Národné informačné stredisko SR licencia do NIP SR 31.10.2013 318,00
474 Lackó Ladislav Potraviny 14.11.2013 126,36
475 SITA Slovensko, a.s. vrecia na separovaný zber 05.11.2013 530,71
476 T-com telekomunikačné služby 09.11.2013 16,70
477 Verlag Dashofer predplatné k on-line knihe Mzdová účt. 30.10.2013 36,04
478 SPP zemný plyn 11.11.2013 -4135,72
479 SPP zemný plyn 16.09.2013 -1432,00
480 Projekt-Market potraviny 30.10.2013 286,20
481 Sniežik s.r.o. potraviny 05.11.2013 92,81
482 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 08.11.2013 269,48
483 Autoprofit s.r.o. oprava vozidla 04.11.2013 416,81
484 SPP zemný plyn 15.11.2013 7273,00
485 dt-digital s.r.o. kancelárske potreby 13.11.2013 135,26
486 ZSE elektrina 20.11.2013 347,44
487 Milan Zuberec odborná revízia plynových zariadení, kotolne 11.11.2013 824,00
488 ZSE elektrina 20.11.2013 38,26
489 ZSE elektrina 20.11.2013 120,11
490 ZSE elektrina 20.11.2013 20,64
491 ZSE elektrina 20.11.2013 14,08
492 ZSE elektrina 20.11.2013 3027,39
493 T-com telekomunikačné služby 17.11.2013 134,14
494 Slovenská pošta tlačoviny 13.12.2013 17,27
495 Ing. Ján Fülöp f-lux oprava tlakových reproduktorov 10.11.2013 55,00
496 Peter Körösi-Unoca's klinové remene 26.11.2013 356,00

497 T-com telekomunikačné služby 17.11.2013 48,88

498 L-Petrol palivo 15.11.2013 947,02

499 Slovnaft, a.s. palivo 18.11.2013 67,50

500 Messer plyn 20.11.2013 31,15

501 Aquaservis pitná voda 14.11.2013 35,00

502 Ares spol. s r.o. tlačoviny 21.11.2013 28,80

503 Ing.Ján Fülöp f-lux prenájom techniky 14.11.2013 100,00

504 KATONA - Advokátska kancelária, s.r.o. právne služby 21.11.2013 90,00

505 KATONA- Business & Legal Cons. konzultačná činnosť 21.11.2013 350,00

506 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.11.2013 17,00

507 Slovanet telekomunikačné služby 25.11.2013 32,69

508 Slovanet telekomunikačné služby 25.11.2013 71,17

509 Orange telekomunikačné služby 22.11.2013 154,19

510 ZVS vodné a stočné 25.11.2013 2087,84

511 ZILIZI s r.o. plynofikačné práce 22.11.2013 495,06
512 KEO s.r.o. licencia softvéru 26.11.2013 273,18
513 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 18.11.2013 5387,62
514 Sniežik s.r.o. potraviny 19.11.2013 107,21
515 K&T mäso s.r.o. potraviny 27.11.2013 260,52
516 Projekt Market potraviny 20.11.2013 284,12
517 LADIN s.r.o. stavebný materiál 18.11.2013 167,04
518 Ladislav Szőcs - ELE požiarna ochrana 29.11.2013 168,00
519 Ladislav Lacko čistiace prostriedky 12.12.2013 261,21
520 L-Petrol spol. s r.o. palivo 30.11.2013 902,10
521 dt-digital kancelárske potreby 29.11.2013 29,99
522 Slovnaft a.s. palivo 02,12,2013 69,54
523 COOP Jednota Galanta nákupné poukážky 04.12.2013 75,00
524 Fy. Darázs zelenina 03.12.2013 93,00
525 Lackó Ladislav potraviny 12.12.2013 179,18
526  CZ CZ Nitra s.r.o. odborná prehliadka mamerového systému 22.11.2013 128,00
527 CZ CZ Nitra s.r.o. technika 22,11,2013 192,60
528 CZ CZ Nitra s.r.o. kamerová technika 22.11.2013 6636,00
529 PD Tvrdošovce ovocie 14.11.2013 55,00
530 Csemadok OV organizácia kultúrneho podujatia 04.11.2013 1200,00
531 Telekom telekomunikačné služby 09.12.2013 16,70
532 Adrian Tanka zemné práce 09.12.2013 100,00
533 Sniežik s.r.o. potraviny 03.12.2013 92,81
534 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 11.12.2013 1513,95
535 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 10.12.2014 524,63
536 K&T mäso s.r.o. potraviny 13.12.2014 238,52
537 Obec Diakovce prenájom smetiarskeho vozidla 10.12.2013 1147,23
538 ORGECO spol. s r.o. dekor náh.číslica 12.12.2013 125,86
539 Petit Press a.s. tlačoviny 11.12.2013 111,50
540 Petit Press a.s. tlačoviny 11.12.2013 171,00
541 L-Petrol palivo 15.12.2013 480,33
542 ORECO spol. s r.o. NLF200 17.12.2013 41,98
543 INPROST s.r.o. obecné noviny 09.12.2013 104,00
544 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 13.12.2013 231,58
545 Bautech Šaľa oprava domu smútku 31.12.2013 10560,00
546 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.12.2013 3614,55
547 Aquaservis pitná voda 13.12.2013 50,00
548 Abiset s.r.o. servisné práce 03.12.2013 15,00
549 SPP zemný plyn 16.12.2013 7373,00
550 Priska Kőrösiová nákupná poukážka 18.12.2013 170,00
551 Projekt-Market potraviny 11.12.2013 263,26
552 KATONA Business & Legal Cons. konzultačná činnosť 14.12.2013 350,00
553 KATONA Business & Legal Cons. právne služby 14.12.2013 90,00
554 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.12.2013 113,88
555 Pneuservis Hučko pneuservis 19.12.2013 145,98
556 Pneuservis Hučko pneumatiky 19.12.2013 352,00
557 T-Com telekomunikačné služby 17.12.2013 140,76
558 Messer plyn 19.12.2013 30,18
559-1 LADIN s.r.o. kancelárske potrebuy   167,04
559-2 PD Tvrdošovce ovocie 14.12.2013 50,60
560 T-com telekomunikačné služby 17.12.2013 45,90
561 Slovnaft palivo 17.12.2014 139,02
562 RRA Šaľa spracovanie projektu 23.12.2013 200,00
563 Orange telekomunikačné služby 22.12.2013 230,01
564 Lackó Ladislav potraviny 30.12.2013 252,67
565 ŠEVT a.s. tlačivá 24.12.2013 12,91
566 ZSE elektrina 27.12.2013 13,13
567 ZVS vodné a stočné 24.12.2013 1948,99
568 Lackó Ladislav potraviny 09.01.2014 45,29
569 PD Tvrdošovce ovocie 27.12.2013 25,60
570 ZSE elektrina 27.12.2013 80,91
571 Jozef Smrhola - OLYMP reklamné predmety 22.12.2013 290,28
572 SITA Slovensko a.s.
vrecia na separovaný zber 26.12.2013 409,50
573 Bautech projekt s.r.o. rekonštrukcia chodníkov 31.01.2014 11911,78
574 Bautech Šaľa s.r.o. urnová stena 31.01.2014 5000,00
575 PZ-CONSTRUCT s.r.o. projektová dokumentácia 30.12.2013 12000,00
576 Peter Körösi - UNOCA'S postrek, záhr.potreby 03.01.2014 863,10
577 Bioprodukt Dunajský Klátov s.r.o. drvenie dreveného odpadu 03.01.2014 6912,00
578 COOP Jednota nákupné poukážky 31.12.2013 575,00
579 Slovnaft a.s. palivo 31.12.2013 71,77
580 Pelikan spol. s r.o. Tešedíkovské noviny 31.12.2013 690,00
581a Aquaservis pitná voda 31.12.2014 30,00
581b Projektmarket Kolárovo potraviny 25.12.2013 374,71
582 T-com telekomunikačné služby 09.01.2014 16,70
583 L-Petrol palivo 31.12.2013 1048,54
584 Fy. Darázs zelenina 31.12.2013 105,60
585 K&T mäso potraviny 10.01.2014 118,73
586 Sniežk s.r.o. potraviny 20.12.2013 19,22
587 K&T mäso potaviny 30.12.2013 104,42
588 K&T mäso potraviny 03.01.2014 217,99
589 ZSE elektrina 17.01.2014 185,07
590 ZSE elektrina 17.01.2014 487,04
591 ZSE elektrina 17.01.2014 678,58
592 ZSE elektrina 17.01.2014 407,26
593 ZSE elektrina 17.01.2014 338,58
594 ZSE elektrina 17.01.2014 -145,21
595 ZSE elektrina 17.01.2014 -1,36
596 ZSE elektrina 17.01.2014 319,45
597 MESSER plyn 21.01.2014 31,15
598 T-com telekomunikačné služby 17.01.2014 47,58
599 T-com telekomunikačné služby 17.01.2014 143,94
600 Slovnaft a.s. palivo 17.01.2014 231,68
601 STKO-N14 komunálny odpad 14.01.2014 3238,56
602 Adv.kancelária JUDr. Jozef Czibula právne služby 07.01.2014 298,75
603 L-Petrol palivo 15.01.2014 153,79
604 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 24.01.2014 85,60
605 ORANGE telekomunikačné služby 22.01.2014 172,51

 

K&T mäso