SK | HU

Faktúry

 Číslo
 KL

Obchodný partner                    

Predmet                                        
Splatnosť Suma s DPH
Stiahnuť
001   KOODIS spol. s r.o. Inžinierske služby  12.01.2012 1200,00  súbor  
002   Miroslav Prekop Kompostáreň - dodávka tovaru 16.01.2012 3690,00 súbor
003   EUROBUILDING a.s. Kompostáreň 13.03.2012 16792,20 súbor
004   KOODIS spol. s r.o. Inžinierske služby 31.03.2012 17243,70 súbor
005  001 Allianz PZP 01.01.2012 1207,86 súbor
006  002 FriTom SLOVAKIA s.r.o. Predplatné TERRA 09.01.2012 300,00 súbor
007  007 Sniežik, s.r.o. Potraviny 16.01.2012 126,70 súbor
008  008 GútaNet Plus s.r.o. Údržba PC siete 17.01.2012 350,40 súbor
009  003 SAMNET-inf.systém samosprávy Informačné služby 17.01.2012 32,86 súbor
010  017 Projekt-Market Kolárovo Potraviny 18.01.2012 234,12 súbor
011  005 Orange, a.s. Telekomunikačné služby 24.01.2012 125,40 súbor
012  006 K&T mäso spol. s r.o. Potraviny 25.01.2012 294,23 súbor
013  015 Lackó Ladislav Potraviny 25.01.2012 136,40 súbor
014  016 Projekt-Market Kolárovo Potraviny 25.01.2012 67,92 súbor
015  009 Geodetický a kartogr.ústav BA Príprava údajov z KN 26.01.2012 18,00 súbor
016  010 Slovanet a.s. Internetové pripojenie 26.01.2012 39,50 súbor
017  012 KEO s.r.o. Softvér 30.01.2012 70,69 súbor
018  014 Slovnaft a.s. Palivo 31.01.2012 71,60 súbor
019  013 M&L spol.s r.o. Elektroinštalačný materiál 01.02.2012 94,62 súbor
020  026 Symbolika Hlohovec spol.s r.o. Insignie 01.02.2012 654,00 súbor
021  018 SPP Zemný plyn 06.02.2012 5166,96 súbor
022  011 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistné 07.02.2012 96,46 súbor
023  021 ZSE Elektrina 08.02.2012 59,22 súbor
024 022 ZSE Elektrina 08.02.2012 120,75 súbor
025  024 ZSE Elektrina 08.02.2012 6,09 súbor
026  028 ZSE Elektrina 08.02.2012 280,52 súbor
027  029 ZSE Elektrina 08.02.2012 2323,17 Súbor
028  030 ZSE Elektrina 08.02.2012 128,86 súbor
029  020 ZSE Elektrina 08.02.2012 243,14 súbor
030 023
ZSE Elektrina 08.02.2012 34,76 súbor
031  025 ZSE Elektrina 08.02.2012 533,61 súbor
032  043 Projekt-Market Kolárovo Potraviny 08.02.2012 244,72 súbor
033  019 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 09.02.2012 16,70 súbor
034  031 RRA Šaľa Projekt "Monitorovací kamerový systém" 09.02.2012 400,00 súbor
035  035 SITA Slovensko a.s. Vrecia na sep.zber 09.02.2012 263,98 súbor
036  032 Miestna akčná skupina Csángó Členský príspevok 2012 10.02.2012 300,00 súbor
037  034 DT Digital Kancelárske potreby 10.02.2012 158,57 súbor
038  052 WebCreators s.r.o. Webhosting 10.02.2012 171,90 súbor
039 046
Motor-Car Trnava s.r.o. Oprava auta Mercedes 11.02.2012 1068,92 súbor
040  027 Komunálna poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku 13.02.2012 580,53 súbor
041  041 Sniežik, s.r.o. Potraviny 13.02.2012 111,60 súbor
042  045 Aqua SAT Pitná voda 13.02.2012 20,00 súbor
043  042 Fy.Darázs Potraviny 14.02.2012 48,12 súbor
044  053 Pro Solution s.r.o. Didaktické pomôcky 14.02.2012 83,60 súbor
045  062 PD Tvrdošovce Ovocie 14.02.2012 55,80 súbor
046  066 Projekt-Market Kolárovo Potraviny 15.02.2012 141,00 súbor
047  036 SOZA Licencia za reprodukovanie hudby 15.02.2012 20,40 súbor
048  033 SPP Zemný plyn 15.02.2012 7247,00 súbor
049  044 STKO N-14 a.s. Komunálny odpad 16.02.2012 2882,56 súbor
050  040 K&T mäso spol. s r.o. Potraviny 17.02.2012 234,28 súbor
051  048 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 17.02.2012 18,47 súbor
052  049 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 17.02.2012 49,58 súbor
053  050 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 17.02.2012 169,98 súbor
054  051 Slovnaft a.s. Palivo 17.02.2012 75,25 súbor
055  047 ELEKTRA-MG s.r.o. Oprava kotla ÚK 19.02.2012 228,67 súbor
056  037 ZSE Elektrina 20.02.2012 34,76 súbor
057  038 ZSE Elektrina 20.02.2012 120,75 súbor
058  039 ZSE Elektrina 20.02.2012 59,22 súbor
059  061 Messer Tatragas Plyn 20.02.2012 55,57 súbor
060  054 ZVS a.s. Vodné a stočné 21.02.2012 1408,77 súbor
061  060 ZVS a.s. Vodné a stočné 21.02.2012 282,30 súbor
062  056 GTS Slovakia a.s. Telekomunikačné služby 23.02.2012 8,38 súbor
063  055 Orange a.s. Telekomunikačné služby 23.02.2012 124,65 súbor
064  058 Slovanet a.s. Internetové pripojenie 24.02.2012 76,76 súbor
065  059 Szaly s.r.o. Oprava kopírovacieho stroja 24.02.2012 230,40 súbor
066  067 Sniežik s.r.o. Potraviny 27.02.2012 89,93 súbor
067  064 VAŠA Slovensko s.r.o. Stravné lístky 27.02.2012 6800,00 súbor
068  057 HASMAT Revízia a oprava hasiacich prístrojov 27.02.2012 421,97 súbor
069  068 ZSE Elektrina 29.02.2012 2873,51 súbor
070  068 ZSE Elektrina 29.02.2012 1099,03 súbor
071  069 ZSE Elektrina 29.02.2012 26,30 súbor
072 070
ZSE Elektrina 29.02.2012 323,99 súbor
073 071
ZSE Elektrina 29.02.2012 1774,48 súbor
074 063
HASMAT Revízia a oprava hasiacich prístrojov 01.03.2012 814,34 súbor
075  072 Slovnaft a.s. Palivo 02.03.2012 73,69 súbor
076  073 Stavspol projekt s.r.o. Projektová dokumentácia 05.03.2012 420,00 súbor
077  065 Allianz Poistné 11.03.2012 1023,27 súbor
078  074 Unikont Slovakia, spol. s r.o.
 Mechanizmy pre kompostáreň
 27.05.2012
 490356,00
 súbor
079 075 Lackó Ladislav Čistiace prostriedky 06.03.2012 217,32 súbor
080 076 K&T mäso spol. s r.o. Mäso 07.03.2012 242,50 súbor
081 077 Fy. Darázs Zelenina 13.03.2012 72.00 súbor
082 078 Lackó Ladislav Potraviny 11.03.2012 121,42 súbor
083 079 Lilium Aurum Knihy 21.02.2012 80,00 súbor
084 080 KEO, s.r.o. Softvér 08.03.2012 39,88 súbor
085 081 Delphinus, s.r.o. Servis prístrojov 29.02.2012 48,00 súbor
086 082 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 08.03.2012 16,70 súbor
087 083 M&L spol. s r.o. Elektroinštalačný materiál 15.03.2012 84,48 súbor
088 084 M&L spol. s r.o. Elektroinštalačný materiál 14.03.2012 69,30 súbor
089 085 ZMOS Odborný seminár 17.02.2012 20,00 súbor
090 086 STKO N-14 a.s. Komunálny odpad 14.03.2012 2439,97 súbor
091 087 ZSE Energia Elektrina 19.03.2012 26,30 súbor
092 088 ZSE Energia Elektrina 19.03.2012 323,99 súbor
093 089 SPP Zemný plyn - 7247,00 súbor
094 090 ZSE Energia Elektrina 19.03.2012 34,76 súbor
095 091 ZSE Energia Elektrina 19.03.2012 120,75 súbor
096 092 ZSE Energia Elektrina 19.03.2012 59,22 súbor
097 093 FLYNET s.r.o. Softvér 04.03.2012 360,00 súbor
098 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 7,57 súbor
099 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 72,28 súbor
100 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 130,98 súbor
101 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 187,45 súbor
102 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 180,67 súbor
103 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 449,42 súbor
104 094 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 219,06 súbor
105 095 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 63,24 súbor
106 095 ZVS a.s. Vodné a stočné 20.03.2012 40,64 súbor
107 096 Projekt-Market Potraviny 07.03.2012 236,21 súbor
108 097 SITA Slovensko, a.s. Vrecia na separovaný odpad 28.02.2012 379,44 súbor
109 098 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.03.2012 18,47 súbor
110 099 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.03.2012 47,47 súbor
111 100 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.03.2012 165,64 súbor
112 101 Aqua SAT Pitná voda 13.03.2012 25,00 súbor
113 102 Slovanet a.s. Telekomunikačné služby, internet 23.03.2012 110,02 súbor
114 103 Vydavateľstvo Helena Galantsko-Šaliansky žurnál 05.04.2012 52,28 súbor
115 104 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.03.2012 62,30 súbor
116 104 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.03.2012 19,99 súbor
117 104 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.03.2012 4,50 súbor
118 104 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.03.2012 36,40 súbor
119 105 Slovnaft a.s. Palivo 19.03.2012 67,41 súbor
120 106 FriTom Slovakia Uverejnenie inzerátu v Terra 14.03.2012 120,00 súbor
121 107 Technická inšpekcia a.s. Posúdenie dokumentácie 26.03.2012 120,00 súbor
122 108 GTS Slovakia a.s. Telekomunikačné služby 21.03.2012 18,78 súbor
123 109 ZSE Energia Elektrina 26.03.2012 2873,51 súbor
124 110 K&T mäso s.r.o. Mäso 22.03.2012 242,84 súbor
125 111 SNIEŽIK s.r.o. Potraviny 19.03.2012 89,93 súbor
126 112 PD Tvrdošovce Ovocie, ovocná šťava 14.03.2012 42,20 súbor
127 113 PD Tvrdošovce Ovocie, ovocná šťava 29.03.2012 14,00 súbor
128 114 BAUTECH projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 31.03.2012 74139,55 súbor
129 115 Lackó Ladislav Potraviny 07.04.2012 131.44 súbor
130 116 Lackó Ladislav Potraviny 27.03.2012 296,42 súbor
131 117 UNIQA poisťovňa, a.s. Poistné 30.04.2012 145,39 súbor
132 118 L-TEX com s.r.o. Zdravotnícka konfekcia 07.03.2012 65,15 súbor
133 119 Ing. Darina Palatická Auditorské overenie 02.04.2012 1425,00 súbor
134 120 DT digital s.r.o. Kancelársky spotrebný materiál 24.03.2012 199,27 súbor
135 121 M&L spol. s r.o. Elektroinštalačný materiál 04.04.2012 173,62 súbor
136 122 Őrmester Slovakia s.r.o. Ochrana majetku 31.03.2012 576,00 súbor
137 123 SITA Slovensko a.s. Vrecia na separovaný zber 02.04.2012 371,89 súbor
138 124 Allianz - Slovenská poisťovňa Poistné 01.04.2012 1188,55 súbor
139 125 MOL Nyrt. Pohonné hmoty 02.04.2012 62,31 súbor
140 126 Allianz - Slovenská poisľovňa Poistné 06.04.2012 30,49 súbor
141 127 Allianz - Slovenská poisľovňa Poistné 06.04.2012 138,70 súbor
142 129 Zilizi s.r.o. Inštalatérske práce 09.04.2012 1310,91 súbor
143 130 MK energetics s.r.o. Osvetlenie bytovky 3x12 14.04.2012 1454,16 súbor
144 131 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 09.04.2012 16,70 súbor
145 132 Lackó Ladislav Čistiace prostriedky 06.03.2012 217,32 súbor
146 133 Pelikan spol. s r.o. Tlač novín Tešedíkovské noviny 16.04.2012 223,44 súbor
147 134 SNIEŽIK s.r.o. Potreviny 09.04.2012 104,33 súbor
148 135 Fy. Darázs Zelenina 10.04.2012 46,44 súbor
149 136 K&T mäso Mäso 11.04.2012 242,17 súbor
150 137 Projekt-Market Potraviny 28.03.2012 296,81 súbor
151 138 SPP Zemný plyn - 7247,00 súbor
152 139 STKO N-14 a.s. Komunálny odpad 15.04.2012 3833,11 súbor
153 140 ZSE Energia Elektrina 18.04.2012 323,99 súbor
154 141 KATONA - Advokátska kancelária Právne služby 13.04.2012 500,00 súbor
155 142 Aqua SAT Pitná voda 13.04.2012 20,00 súbor
156 143 RRA Šaľa Spracovanie projektu 18.04.2012 200,00 súbor
157 144 RRA Šaľa Spracovanie projektu 18.04.2012 200,00 súbor
158 145 PNEUSERVIS - HUČKO Vyváženie pneu 13.04.2012 105,00 súbor
159 146 ZSE Energia Elektrina 18.04.2012 2873,51 súbor
160 147 ZSE Energia Elektrina 18.04.2012 120,75 súbor
161 148 ZSE Energia Elektrina 18.04.2012 59,22 súbor
162 149 ZSE Energia Elektrina 18.04.2012 26,30 súbor
163 150 ZSE Energia Elektrina 18.04.2012 34,76 súbor
164 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 1,26 súbor
165 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 26,51 súbor
166 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 76,79 súbor
167 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 271,01 súbor
168 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 8,83 súbor
169 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 49,68 súbor
170 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 36,60 súbor
171 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 21,46 súbor
172 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 6,31 súbor
173 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 180,67 súbor
174 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 171,65 súbor
175 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 198,74 súbor
176 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 0,00 súbor
177 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 65,50 súbor
178 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 45,17 súbor
179 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 154,86 súbor
180 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 40,64 súbor
181 151 ZVS Vodné a stočné 19.04.2012 85,82 súbor
182 152 MESSER Plyn - 17,28 súbor
183 153 Slovnaft a.s. Palivo 17.04.2012 71,11 súbor
184 154 Zilizi s.r.o. Inštalatérske práce 09.04.2012 5000,00 súbor
185 155 Judr.Cibula Právna pomoc 07.04.2012 298,75 súbor
186 156 Slovak Telokom Telekomunikačné služby 17.04.2012 165,48 súbor
187 157 GTS Slovakia Telekomunikačné službu
19.04.2012 11,14 súbor
188 158 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.04.2012 18,47 súbor
189 159 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.04.2012 49,73 súbor
190 160 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.04.2012 88,62 súbor
191 160 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.04.2012 19,99 súbor
192 160 Orange Slovesnko Telekomunikačné služby 22.04.2012 10,15 súbor
193 160 Orange Slovensko Telekomunikačné služby 22.04.2012 35,70 súbor
194 161 Komunálna poisťovňa Poistné 01.05.2012 59,84 súbor
195 162 Komunálna poisťovňa Poistné 01.05.2012 59,84 súbor
196 163 Komunálna poisťovňa Poistné 01.05.2012 183,47 súbor
197 164 Slovanet Telekomunikačné služby, internet 26.04.2012 97,40 súbor
198 165 Elektroservis Prehliadka plynových kotlov 19.04.2012 398,28 súbor
199 166 Pavel Hajduk Stolárske práce 23.04.2012 140,00 súbor
200 167 Allianz Poistné 10.05.2012 219,79 súbor
201 168 Sniežik s.r.o. Potraviny 23,04,2012 116,93 súbor
202 169 K&T mäso spol. s r.o. Mäso 27.04.2012 242,59 súbor
203 170 Knihy-Molnar-Konyv, s.r.o. Knihy 11.04.2012 383,69 súbor
204 171 Olymp reklamná agentúra Propagačný materiál 25.04.2012 286,25 súbor
205 172 Slovenská pošta Tlačiarenské služby 26.04.2012 17,27 súbor
206 173 VAŠA Slovensko, a.s. Stravné lístky 04.05.2012 6800,00 súbor
207 174 Allianz Poistné 02.05.2012 810,72 súbor
208 175 Allianz Poistné 02.05.2012 80,17 súbor
209 176 Aqua SAT Pitná voda 30.04.2012 40,00 súbor
210 177 ZVS Vodné a stočné 02.05.2012 528,47 súbor
211 178 Malatech Water Slovakia Bioremediácia 25.04.2012 1250,00 súbor
212 179 HKP Legal, s.r.o. Právne služby 07.05.2012 720,00 súbor
213 180 SITA Slovensko a.s. Vrecia na separovaný zber 01.05.2012 242,15 súbor
214 181 SLOVGRAM Poplatky - autorský zákon 17.05.2012 33,50 súbor
215 182 RRA Šaľa Spracovanie stratégie rozvoja 10.05.2012 1300,00 súbor
216 183 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 09.05.2012 16,70 súbor
217 184 Projekt Market Potraviny 25.04.2012 176,12 súbor
218 185 Lackó Ladislav Potraviny 10.05.2012 140,00 súbor
219 186 DT digital s.r.o. Spotrebný materiál - kancelária 17.05.2012 210,54 súbor
220 187 Fy. Darázs Zelenina, ovocie 11.05.2012 106,82 súbor
221 188 K&T mäso, spol. s r.o. Mäso 18.05.2012 224.62 súbor
222 189 ZSE Elektrina 18.05.2012 34,76 súbor
223 190 ZSE Elektrina 18.05.2012 120,75 súbor
224 191 ZSE Elektrina 18.05.2012 59,22 súbor
225 192 ZSE Elektrina 18.05.2012 2873,51 súbor
226 193 ZSE Elektrina 18.05.2012 323,99 súbor
227 194 ZSE Elektrina 18.05.2012 26,30 súbor
228 195 SPP Zemný plyn - 7247,00 súbor
229 196 Katona - Advokátska kancelária Právne služby 15.05.2012 860,03 súbor
230 197 Messer Plyn 18.05.2012 12,96 súbor
231 198 Slovnaft Pohonné hmoty 17.05.2012 149,83 súbor
232 199 STKO N-14 a.s. Komunálny odpad 16.05.2012 3660,26 súbor
233 200 Slovanet Telekomunikačné služby, internet 23.05.2012 86,69 súbor
234 201 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.05.2012 166,72 súbor
235 202 Orange Telekomunikačné služby 22.05.2012 70,39 súbor
236 202 Orange Telekomunikačné služby 22.05.2012 19,99 súbor
237 202 Orange Telekomunikačné služby 22.05.2012 4,50 súbor
238 202 Orange Telekomunikačné služby 22.05.2012 36,78 súbor
239 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 44,17 súbor
240 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 106,14 súbor
241 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 325,21 súbor
242 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 33,88 súbor
243 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 212,29 súbor
244 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 207,78 súbor
245 203 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 219,06 súbor
246 204 Allianz Poistné 11.06.2012 967,63 súbor
247 205 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.05.2012 18,47 súbor
248 206 Slovak Telekom Telekomunikačné služby 17.05.2012 47,28 súbor
 249 
207 BAUTECH projekt s.r.o. Revitalizácia centrálnej zóny 29.07.2012 69922,40 súbor
250 208 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 65,50 súbor
251 208 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 58,73 súbor
252 208 ZVS Vodné a stočné 23.05.2012 108,41 súbor
253 209 GTS Slovakia Telekomunikašné služby 21.05.2012 5,46 súbor
254 210 Ives Košice Softvér 06.06.2012 168,74 súbor
255 212 JUDr. Jozef Czibula Právne služby 16.05.2012 387,14 súbor
256 213 Bautech Projekt Bytový dom 24 b.j. 31.05.2012 65387,65 súbor
257 214 O-D-S s.r.o. Oprava vozidla Mercedes 28.05.2012 2537,40 súbor
258 215 K&T mäso Mäso 04.06.2012 102,96 súbor
259 216 Lackó Ladislav Potraviny 09.06.2012 162,72 súbor
260 217 SNIEŽIK s.r.o. Potraviny 21.06.2012 123,26 súbor
261 218 Projekt Market Potraviny 17.05.2012 270,70 súbor
262 219 Verlag Dashofer Predplatné príručiek 21.05.2012 278,33 súbor
263 220 Združenie miest a obcí GA-SA Poplatok v ZMOS 01.07.2012 50,00 súbor
264 221 Svez-Sita Vrecia na separovaný odpad 06.06.2012 376,58 súbor
265 222 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hydrantov 08.06.2012 189,04 súbor
266 223 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hydrantov 08.06.2012 98,21 súbor
267 224 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hasiacich prístrojov 08.06.2012 239,30 súbor
268 225 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hasiacich prístrojov 08.06.2012 98,69 súbor
269 226 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hasiacich prístrojov 08.06.2012 152,94 súbor
270 227 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hasiacich prístrojov 08.06.2012 262,78 súbor
271 228 HASMAT-Gabriela Juhošová Kontrola hasiacich prístrojov 08.06.2012 83,52 súbor
272 229 DJSTAV s.r.o. Verejné obstarávanie 23.08.2012 1835,59 súbor
273 230 Talamon s.r.o. Knihy do knižnice 17.06.2012 378,80 súbor
274 231 K&T mäso spol. s r.o. Potraviny 07.06.2012 140,86 súbor
275 232 RRA Šaľa Spracovanie projektu Obecné dni 13.06.2012 500,00 súbor
276 233 T-COM Telekomunikačné služby 09.06.2012 16,70 súbor
277 234 O-D-S s.r.o. Oprava vozidla Mercedes 01.06.2012 630,00 súbor
278 235 Fy.Darázs Zelenina 13.06.2012 55,80 súbor
279 236 SNIEŽIK s.r.o. Potraviny 11.06.2012 104,40 súbor
280 237 Projekt-Market Potraviny 06.06.2012 286,02 súbor
281 238 Pelikan spol. s r.o. Tlač novín 20.06.2012 229,42 súbor
282 239 SPP Zemný plyn 15.06.2012 7247,00 súbor
283 240 OVERTACH, s.r.o. Overenie tachografu 10.06.2012 104,57 súbor
284 241 ZSE Elektrina 20.06.2012 59,22 súbor
285 242 ZSE Elektrina 20.03.2012 36,30 súbor
286 243 PETIT PRESS a.s. Tlačoviny   101,20 súbor
287 244 ZSE Elektrina 20.06.2012 120,75 súbor
288 245 ZSE Elektrina 20.06.2012 34,76 súbor
289 246 3Wslovakia s.r.o. Softvérová licencia 02.07.2012 118,80 súbor
290 247 MESSER Plynové fľaše 20.06.2012 26,78 súbor
291 248 Slovnaft, a.s. Pohonné hmoty 18.06.2012 87,42 súbor
292 249 ZVS Vodné a stočné 20.06.2012 429,20 súbor
293 250 ZSE Elektrina 20.06.2012 323,99 súbor
294 251 T-COM Telekomunikačné služby 17.06.2012 56,10 súbor
295 252 T-COM Telekomunikačné služby 17.06.2012 18,47 súbor
296 253 T-COM Telekomunikačné služby 17.06.2012 164,33 súbor
297 254 Ing. Jozef Hurta-Aquaservis.sk Pitná voda 13.06.2012 45,00 súbor
298 255 ZVS Vodné a stočné 20.06.2012 1270,17 súbor
299 256 ZSE Elektrina 20.06.2012 2873,51 súbor
300 257 Orange Telekomunikačné služby 22.06.2012 80,58 súbor
301 258 GTS Slovakia Telekomunikačné služby 20.06.2012 4,56 súbor
302 259 STKO N-14 a.s. Komunálny odpad 15.06.2012 4692,26 súbor
303 260 K&T mäso spol. s r.o. Potraviny 19.06.2012 304,43 súbor
304 261 Slovanet Internet 25.06.2012 103,81 súbor
305 262 Motor-Car Trnava Oprava vozidla Mercedes 21.06.2012 847,74 súbor
306 263 Allianz Poistné 01.07.2012 810,72 súbor
307 264 Milan Nagy Kovoobrábačské práce 25.06.2012 156,00 súbor
308 265 K&T mäso potraviny 02.07.2012 1317,18 súbor
309 266 Allianz poistné 01.07.2012 1327,25 súbor
310

267

CZ CZ Nitra s.r.o. Dodávka a montáž kamerového syst. 19.06.2012 2800,00 súbor
311

268

Zoltán Gyurcsy - Elektroservis oprava plynového kotla 25.06.2012 797,89 súbor
312

269

Alexander Kovács - Ezoterika zdravotné pomôcky 05.07.2012 720,00 súbor
313

271

Örmester Slovakia s.r.o. bezpečnostné služby 30.06.2012 576,00 súbor
314

272

Slovnaft a.s. palivo 02.07.2012 70,40 súbor
315

273

Katona-Advokátska kancelária právne služby 05.07.2012 700,00 súbor
316

274

K&T mäso potraviny 05.07.2012 206,66 súbor
317

275

Sniežik s.r.o. potraviny 25.06.2012 82,15 súbor
318

276

Motor-Car Trnava náhradný kľúč k vozidlu 02.07.2012 116,67 súbor
319

277

T-Com telekomunikačné služby 09.07.2012 16,70 súbor
320 278 BAUTECH projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 30.06.2012 86207,60 súbor
321 279 Allianz Poistné 10.09.2012 219.46 súbor
322 280 BAUTECH projekt Bytový dom 24 b.j. 29.07.2012 3326,24 súbor
323 281 Mészáros Karol - MK production Video služby 15.07.2012 530,00 súbor
324 282 Fy. Darázs Potraviny 10.07.2012 38,40 súbor
325 283 Lackó Ladislav potraviny 28.06.2012 105,32 súbor
326 284 Projekt Market potraviny 27.06.2012 313,01 súbor
327 285 Abiset s.r.o. programové vybavenie 22.06.2012 35,82 súbor
328 286 AG&G spol. s r.o. Inž.geologický a hydrogeolog.prieskum 03.09.2012 2992,80 súbor
329 287 DT digital kancelárske potreby 10.07.2012 191,18 súbor
330 288 JUDr. Jozef Czibula Právne služby 07.07.2012 298,75 súbor
331 289 EKOTOALETY s.r.o. prenájom WC 13.07.2012 334,56 súbor
332 290 SITA Slovensko, a.s. vrecia na sep.odpad 04.07.2012 331,50 súbor
333 291 Sniežik s.r.o. potraviny 09.07.2012 82,15 súbor
334 292 SPP zemný plyn 16.07.2012 6901,00 súbor
335 293 KATONA - Advokátska kancelária právne služby 13.07.2012 700,00 súbor
336 294 ZSE elektrina 18.07.2012 34,76 súbor
337 295 ZSE elektrina 18.07.2012 26,30 súbor
338 296 ZSE elektrina 18.07.2012 3002,37 súbor
339 297 ZSE elektrina 18.07.2012 120,75 súbor
340 298 ZSE elektrina 18.07.2012 59,22 súbor
341 299 Aquaservis.sk pitná voda 12.07.2012 30,00 súbor
342 300 MESSER plyn 18.07.2012 25,92 súbor
343 301 ZSE elektrina 18.07.2012 1373,48 súbor
344 302 ZSE elektrina 18.07.2012 323,99 súbor
345 303 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.07.2012 4238,46 súbor
346 304 Szaly s.r.o. oprava kopírky 14.07.2012 135,60 súbor
347 305 Orange telekomunikačné služby 22.07.2012 62,44 súbor
348 306 Rosija-Koberce-Podlahoviny koberec 10.07.2012 438,84 súbor
349 307 Slovanet internet 24.07.2012 117,36 súbor
350 308 T-Com telekomunikačné služby 18.07.2012 47,28 súbor
351 309 T-Com telekomunikačné služby 18.07.2012 18,47 súbor
352 310 Fy.Darázs potraviny 18.07.2012 69,48 súbor
353 311 T-Com telekomunikačné služby 18.07.2012 170,51 súbor
354 312 Slovnaft palivo 17.07.2012 76,21 súbor
355 313 GTS Slovakia telekomunikačné služby 20.07.2012 6,31 súbor
356 314 K&T mäso potraviny 23.07.2012 248,36 súbor
357 315 Úrad MV SR tlačivá 10.08.2012 43,07 súbor
358 316 ZVS vodné a stočné 23.07.2012 1725,61 súbor
359 317 ZVS vodné a stočné 23.07.2012 359,09 súbor
360 318 Aquaservis pitná voda 30.07.2012 45,00 súbor
361 319 Slovnaft palivo 31.07.2012 75,41 súbor
362 320 SITA Slovensko a.s. vrecia na sep.zber 31.07.2012 460,33 súbor
363 321 Ing. Adrian Takács frošne 25.07.2012 114,97 súbor
364 322 KATONA advokátska kancelária právne služby 19.07.2012 700,00 súbor
365 323 PZ-construct s.r.o. projektová dokumentácia 26.07.2012 960,00 súbor
366 324 Olymp reklamné predmety 15.07.2012 241,20 súbor
367 325 Priska Kőrösiová potraviny 30.07.2012 676,10 súbor
368 326 Alexander Kovács-Ezoterika zdravotnícke pomôcky 31.07.2012 720,00 súbor
369 327 Projekt Market Kolárovo potraviny 18.07.2012 298,98 súbor
370 328 Fy. Darázs potraviny 07.08.2012 35,40 súbor
371 329 Sniežik s.r.o. potraviny 30.07.2012 97,42 súbor
372 330 Malatech Water Slovakia s.r.o. bioremediácia 01.08.2012 1250,00 súbor
373 331 T-Com telekomunikačné služby 09.08.2012 16,70 súbor
374 331 Ing. Štefan Jancsó technický dozor 29.08.2012 5000,00 súbor
375 333 BAUTECH projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 29.07.2012 7840,00 súbor
376 334 BAUTECH projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 29.07.2012 58819,04 súbor
377 335 Peter Körösi - UNOCA'S záhradkárske potreby 09.08.2012 942,90 súbor
378 336 ZSE elektrina 13.08.2012 -10,04 súbor
379 337 Lackó Ladislav potraviny 29.07.2012 173,79 súbor
380 338 K&T mäso potraviny 08.08.2012 254,51 súbor
381 339 GOLD PROJEKT s.r.o. inžinierska činnosť 10.08.2012 205,68 súbor
382 340 CZ CZ Nitra kamerový systém 08.08.2012 4200,00 súbor
383 341 DT digital kancelárske potreby 07.08.2012 50,66 súbor
384 342 SPP zemný plyn 15.08.2012 6901,00 súbor
385 343 Aquaservis.sk pitná voda 14.08.2012 20,00 súbor
386 344 ZVS vodné a stočné 17.08.2012 218,59 súbor
387 345 ZVS vodné a stočné 17.08.2012 1906,69 súbor
388 346 Slovklima Deimos servis klimatizácie 15.08.2012 270,00 súbor
389 347 Slovnaft a.s. palivo 17.08.2012 74,05 súbor
390 348 GTS Slovakia telekomunikačné služby 20.08.2012 7,74 súbor
391 349 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 15.08.2012 4520,60 súbor
392 350 MESSER plyn - 26,78

súbor

393 351 Projekt Market Kolárovo potraviny 07.08.2012 327,02

súbor

394 352 ZSE elektrina 23.08.2012 26,30 súbor
395 353 ZSE elektrina 23,08,2012 59,22 súbor
396 354 ZSE elektrina 23.08.2012 323,99 súbor
397 355 ZSE elektrina 23.08.2012 34,76 súbor
398 356 ZSE elektrina 23.08.2012 2873,51 súbor
399 357 ZSE elektrina 23.08.2012 120,75 súbor
400 358 T-Com telekomunikačné služby 17.08.2012 165,86 súbor
401 359 T-Com telekomunikačné služby 17.08.2012 18,47 súbor
402 360 T-Com telekomunikačné služby 17.08.2012 47,48 súbor
403 361 Orange telekomunikačné služby 22.08.2012 68,56 súbor
404 362 Allianz poistné 12.09.2012 827,99 súbor
405 363 Slovanet internet 23.08.2012 88,78 súbor
406 364 Allianz poistné 11.09.2012 967,63 súbor
407 365 Adrian Tanka kamenivo 14,08,2012 100,00 súbor
408 366 K&T mäso potraviny 16.08.2012 68,99 súbor
409 367 K&T mäso potraviny 23.08.2012 229,98 súbor
410 368 Sniežik potraviny 19.08.2012 110,02 súbor
411 369 Bautech projekt revitalizácia centrálnej zóny 10.09.2012 37840,69 súbor
412 370 Slovenská legálna metronómia kalibrácia meracích prístrojov 30.08.2012 84,60 súbor
413 371 Bautech projekt bytový dom 24 b.j. 31.08.2012 47462,78 súbor
414 372 Datatrade softvér 31.08.2012 76,80 súbor
415 373 Lackó Ladislav potraviny 29.08.2012 110,18 súbor
416 374 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 06.09.2012 390,05 súbor
417 375 HE realitná a geodet.kancelária zameranie parciel 06.09.2012 220,00 súbor
418 376 Peter Kőrösi UNOCA'S záhradkárske potreby 12.09.2012 934,80 súbor
419 377 Projekt Market Kolárovo potraviny 29.08.2012 257,14 súbor
420 378 HE realitná a geodet.kancelária zameriavacie práce 16.11.2012 1000,00 súbor
421 379 T-Com telekomunikačné služby 09.09.2012 16,70 súbor
422 380 DT digital školské potreby 07.09.2012 28,60 súbor
 423 381 Ing. Štefan Jancsó Technický dozor 27.09.2012 5450,00 súbor
424 382 K&T mäso s.r.o. potraviny 13.09.2012 189,02 súbor
425 383 KOODIS spol. s r.o. Služba na výber zhotoviteľa stavby 14.09.2012 330,00 súbor
426 384 KOODIS spol. s r.o. Služba na výber zhotoviteľa stavby 14.09.2012 330,00 súbor
427 385 Robert Rences Oprava chladiaceho zariadenia 06.09.2012 44,64 súbor
428 386 DOPRA-VIA a.s. Oprava ciest 24.09.2012 15840,00 súbor
429 387 RM Gastro - JAZ s.r.o. Umývací stroj 12.09.2012 1560,00 súbor
430 388 SPP zemný plyn 17.09.2012 6901,00 súbor
431 389 RM Gastro - JAZ s.r.o. montáž zariadenia 03.09.2012 100,80 súbor
432 390 ZSE elektrina 20.09.2012 323,99 súbor
433 391 ZSE elektrina 20.09.2012 34,76 súbor
434 392 ZSE elektrina 20.09.2012 120,75 súbor
435 393 ZSE elektrina 20.09.2012 59,22 súbor
436 394 ZSE elektrina 20.09.2012 2873,51 súbor
437 395 ZSE elektrina 20.09.2012 26,30 súbor
438 396 T-Com telekomunikačné služby 17.09.2012 161,87 súbor
439 397 T-Com telekomunikačné služby 17.09.2012 18,47 súbor
440 398 T-Com telekomunikačné služby 17.09.2012 47,28 súbor
441 399 Aquaservis pitná voda 14.09.2012 35,00 súbor
442 400 ZVS vodné a stočné 19.09.2012 21,46 súbor
443 401 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 17.09.2012 4888,42 súbor
444 402 GTS Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 21.09.2012 7,67 súbor
445 403 Gastronom International SK čistiace prostriedky 11.09.2012 48,06 súbor
446 404 ZVS vodné a stočné 19.09.2012 70,02 súbor
447 405 MESSER plyn 20.09.2012 26,78 súbor
448 406 Slovnaft a.s. palivo 17.09.2012 72,52 súbor
449 407 Slovanet telekomunikačné služby 26.09.2012 79,97 súbor
450 408 Sniežik s.r.o. potraviny 07.09.2012 99,00 súbor
451 409 Ján Dufala zémné práce s dozérom 27.09.2012 990,00 súbor
452 410 Autoprofit oprava osobného auta 14.09.2012 466,57 súbor
453 411 Katona - Advokátska kanc. právne služby 14.09.2012 90,00 súbor
454 412 Katona-Business & Legal Cons. konzulta4n0 slu6by 14.09.2012 342.00 súbor
455 413 Orange telekomunikačné služby 22.09.2012 120,97 súbor
456 414 K&T mäso potraviny 27.09.2012 306,24 súbor
457 415 Allianz vyúčtovanie poistného 01.10.2012 1327,25 súbor
458 416 Allianz vyúčtovanie poistného 01.10.2012 810,72 súbor
459 417 Slovenská pošta tlačivá 26.09.2012 17,27 súbor
460 418 Bautech projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 30.09.2012 32507,02 súbor
461 419 M&L spol.s r.o. elektroinštalačný materiál 28.09.2012 75,85 súbor
462 420 KUF-Tronic oprava zosilovača 25.09.2012 50,00 súbor
463 421 Aquaservis pitná voda 28.09.2012 30,00 súbor
464
422 OPEN DOOR I. s.r.o.
Vypracovanie žiadosti 25.09.2012 4623,98 súbor
465 423 Slovnaft palivo 01.10.2012 132,03 súbor
466 424 Őrmester Slovakia bezp.služby - ostraha objektu 30.09.2012 576,00 súbor
467 425 Projekt-Market potraviny 19.09.2012 240,31 súbor
468 426 Lackó Ladislav potraviny 28.09.2012 261,08 súbor
469 427 MK energetics s,r,o, vyhotovenie el. prípojky 08.10.2012 993,60 súbor
470 428 MK energetics s.r.o. elektroinštalácia 08.10.2012 106,60 súbor
471 429 SNIEŽIK s.r.o. potraviny 28.09.2012 97,56 súbor
472 430 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 09.10.2012 4817,12 súbor
473 431 T-com telekomunikačné služby 09.10.2012 16,70 súbor
474 432 Zoltán Gyurcsi-Elektroservis prehliadky plyn.kotlov 06.10.2012 398,40 súbor
475 433 Fy. Darázs zelenina 09.10.2012 102,30 súbor
476 434 DT digital kancelárske potreby 10.10.2012 200,85 súbor
477 435 SPP zemný plyn - 6901,00 súbor
478 436 ZSE elektrina 18.10.2012 34,76 súbor
479 437 ZSE elektrina 18.10.2012 120,75 súbor
480 438 ZSE elektrina 18.10.2012 2873,51 súbor
481 439 ZSE elektrina 18.10.2012 323,99 súbor
482 440 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 15.10.2012 4402,25 súbor
483 441 ZSE elektrina 18.10.2012 59,22 súbor
484 442 ZSE elektrina 18.10.2012 26,30 súbor
485 443 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 16.10.2012 272,48 súbor
486 444 Peter Jurík - LISA reklama 26.10.2012 27,88 súbor
487 445 GTS Slovakia telekomunikačné služby 19.10.2012 5,39 súbor
488 446 KOODIS spol. s r.o. výberové konanie 16.11.2012 600,00 súbor
489 447 SLOVNAFT a.s. palivo 17.10.2012 79,71 súbor
490 448 T-com telekomunikačné služby 17.10.2012 160,58 súbor
491 449 T-com telekomunikačné služby 17.10.2012 18,47 súbor
492 450 T-com telekomunikačné služby 17.11.2012 47,58 súbor
493 451 PD Tvrdošovce ovocie, ovocná šťava 14.10.2012 52,40 súbor
494 452 ZVS vodné a stočné 18.10.2012 2307,55 súbor
495 453 OLYMP reklamné predmety 10.10.2012 279,84 súbor
496 454 MESSER plyn 18.10.2012 25,92 súbor
497 455 SEGA audio servis audio zariadenia 04.10.2012 78,00 súbor
498 456 Judr. Jozef Czibula právne služby 07.10.2012 298,75 súbor
499 457 Sniežik s.r.o. potraviny 12.10.2012 90,50 súbor
500 458 Verlag Dashofer Praktický sprievodca účtovníctvom 22.10.2012 278,33 súbor
501 459 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 25.10.2012 76,42 súbor
502 460 Orange telekomunikačné služby 22.10.2012 125,31 súbor
503 461 DT digital kancelárske potreby 26.10.2012 31,34 súbor
504 462 OCTAN plus s.r.o. pracovný odev, obuv 24.10.2012 1104,23 súbor
505 463 PROJEKT MARKET potraviny 17.10.2012 327,30 súbor
506 464 ZILIZI s.r.o. inštalatérske práce 31.10.2012 999,19 súbor
508 466 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 30.10.2012 87,77 súbor
509 467 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 01.11.2012 277,40 súbor
510 468 Sniežik s.r.o. potraviny 26.10.2012 103,10 súbor
511 469 Slovnaft a.s. palivo 31.10.2012 83.76 súbor
512 470 Aquaservis pitná voda 30.10.2012 30,00 súbor
513 471 SITA Slovensko vrecia na sep.zber 01,10,2012 449,00 súbor
514 472 KATONA Advok. kancelária právne služby 30.10.2012 90,00 súbor
515 473 KATONA Business & Leg.Cons. konzultačná činnosť 26.10.2012 342,00 súbor
516 474 Fy. Darázs zelenina 06.11.2012 119,70 súbor
517 475 T-Com telekomunikačné služby 09.11.2012 16,70 súbor
518 476 BAUTECH projekt s.r.o. bytový dom 24BJ 28.10.2012 22823,68 súbor
519 477 Komunálna poisťovňa poistné 01.12.2012 293,83 súbor
520 478 Projekt Market potraviny 31.10.2012 292,00 súbor
521 479 K&T mäso spol. s r. o. potraviny 16.11.2012 275,22 súbor
522 480 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 16.11.2012 19,80 súbor
523 481 KATONA - Advokátska kancelária právne služby 31.10.2012 500,00 súbor
524 482 SPP zemný plyn - 6901,00 súbor
525 483 ZSE elektrina 21.11.2012 2873,51 súbor
526 484 INFROST spol. s r. o. tlačivá 09.11.2012 111,30 súbor
527 485 Aquaservis pitná voda 13.11.2012 25,00 súbor
529 487 T-Com telekomunikačné služby 17.11.2012 184,56 súbor
530 488 T-Com telekomunikačné služby 17.11.2012 54,37 súbor
531 489 ZSE elektrina 21.11.2012 26,30 súbor
532 490 ZSE elektrina 21.11.2012 323,99 súbor
533 491 SLOVNAFT a.s. palivo 19.11.2012 77,28 súbor
534 492 ZSE elektrina 21.11.2012 59,22 súbor
535 493 ZSE elektrina 21.11.2012 34,76 súbor
536 494 ZSE elektrina 21.11.2012 120,75 súbor
537 495 ELEKTRA-MG servis plynových kotlov 16.11.2012 723,36 súbor
538 496 Pneuservis Hučko prezúvanie pneumatík 16.11.2012 101,00 súbor
539 497 FERROmarket spol. s r.o. plech 22.11.2012 349,26 súbor
540 498 GTS Slovakia telekomunikačné služby 21,11,2012 10,22 súbor
541 499 Jókaiho Divadlo v Komárne kultúrne predstavenie 17.11.2012 1600,00 súbor
542 500 Juraj Blízik-MAXSTUDIO webové služby 25.12.2012 1200,00 súbor
543 501 SNIEŽIK s.r.o. potraviny 09.11.2012 66,17 súbor
544 502 MK energetics s.r.o. montáž satelitných kompletov 21.11.2012 2300,40 súbor
545 503 Orange telekomunikačné služby 22.11.2012 78,15 súbor
546 504 STKO N-14 komunálny odpad 16.11.2012 4645,94 súbor
547 505 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný odpad 16.11.2012 294,37 súbor
548 506 ZVS a.s. vodné a stočné 20.11.2012 1638,76 súbor
549 507 Messer Tatragas plyn 21.11.2012 26,78 súbor
550 508 NAUTILUS spol. s r.o. čistenie jazera 20.11.2012 999,00 súbor
551 509 PD Tvrdošovce Ovocie, ovocná šťava 14.11.2012 68,80 súbor
552 510 Peter Števík revízia plynových kotlov 22.09.2012 824,00 súbor
553 511 RRA Šaľa spracovanie projektu 21.11.2012 300,00 súbor
554 512 Allianz poistné 11.12.2012 967,63 súbor
555 513 Adrian Tanka drvený kameň 13.12.2012 40,00 súbor
556 514 VERLAG DASHOFER príručka 30.11.2012 278,34 súbor
557 515 BAUTECH projekt s.r.o. BD 24 b.j. 30.11.2012 11983,03 súbor
558 516 BAUTECH projekt s.r.o. rekonštrukcia ulice Mládežnícka 30.11.2012 11930,40 súbor
559 517 Zilizi s.r.o. inštalatérske práce 19.11.2012 998,66 súbor
560 518 BAUTECH projekt s.r.o. BD 24 b.j. 30.11.2012 66055,92 súbor
561 519 Slovanet telekomunikačné služby 26.11.2012 39,50 súbor
562 520 Slovanet telekomunikačné služby 26.11.2012 67,93 súbor
563 521 Mgr. Tibor Stugel kultúrne vystúpenie 25.11.2012 1200,00 súbor
564 522 Ing. Fülöp Ján KUF-Tronic prenájom ozv.techniky 19.11.2012 100,00 súbor
565 523 ZSE elektrina 06.12.2012 279,35 súbor
566 524 Projekt-Market potraviny 21.11.2012 334,00 súbor
567 525 K&T mäso potraviny 30.11.2012 269,11 súbor
568 526 Sniežik s.r.o. potraviny 23.11.2012 90,50 súbor
569 527 Slovnaft palivo 03.12.2012 68,35 súbor
570 528 KATONA-Business konzultačná činnosť 27.11.2012 342,00 súbor
571 529 KATONA-Advokátska kanc. právne služby 27.11.2012 90,00 súbor
572 530 Zúgov spol. s r.o. šťuka živá 04.12.2012 496,20 súbor
573 531 Lackó Ladislav potraviny 29.11.2012 211,25 súbor
574 532 DT digital kancelárske potreby 03.12.2012 260,87 súbor
575 533 T-com telekomunikačné služby 09.12.2012 16,70 súbor
576 534 UNOCA'S postrek-hnojivo 14.12.2012 988,70 súbor
577 535 PETIT PRESS tlačoviny 10.12.2012 165,00 súbor
578 536 ORECO reklamné predmety 18.12.2012 242,98 súbor
579 537 PETIT PRESS tlačoviny 10.12.2012 108,40 súbor
580 538 SNIEŽIK potraviny 07.12.2012 90,50 súbor
581 539 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 10.12.2012 323,14 súbor
582 540 Őrmester Slovakia ochrana objektu KD 14.12.2012 192,00 súbor
583 541 Divadlo ŠOK kultúrny program 06.12.2012 200,00 súbor
584 542 Štefan Pollák strihanie a ohýbanie plechov 13.12.2012 58,03 súbor
585 543 Szaly s.r.o. servis kanc.techniky 10.12.2012 45,60 súbor
586 544 PD Tvrdošovce ovocie 14.12.2012 51.40 súbor
587 545 SPP zemný plyn 17,12,2012 6901,00 súbor
588 546 KATONA-Business konzultačná činnosť-sprac.podkladov 14.12.2012 350,00 súbor
589 547 KATONA-Advokátska kanc. právne služby 14.12.2012 90,00 súbor
590 548 GTS Slovakia telekomunikačné služby 20.12.2012 14,29 súbor
591 549 Ing. František Hontvári znalecký posudok 17.12.2012 237,94 súbor
592 550 Aquaservis pitná voda 13.12.2012 20,00 súbor
593 551 Messer plyn 19.12.2012 27,36 súbor
594 552 Slovnaft palivo 17.12.2012 74,31 súbor
595 553 T-com telekomunikačné služby 17.12.2012 168,56 súbor
596 554 T-com telekomunikačné služby 17.12.2012 18,47 súbor
597 555 T-com telekomunikačné služby 17.12.2012 50,92 súbor
598 556 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.12.2012 4082,55 súbor

599

557 Zoltán Gyurcsy-Elektroservis oprava plyn.kotla 14.12.2012 130,00 súbor

600

558 ZVS vodné a stočné 19.12.2012 1507,66 súbor

601

559 BAUTECH projekt s.r.o. BD 24 b.j. 26.12.2012 67804,69 súbor

602

560 Projekt-Market potraviny 12.12.2012 247,50 súbor

603

561 Fy. Darázs potraviny 13.12.2012 59,28 súbor

604

562 K&T mäso potraviny 19.12.2012 290,40 súbor

605

563 Slovanet telekomunikačné služby 24.12.2012 106,25 súbor

606

564 Trimont Slovakia oprava strechy Domu smútku 21.12.2012 6273,36 súbor

607

565 Orange telekomunikačné služby 22.12.2012 61,79 súbor

608

566 MK energetics oprava verejného osvetlenia 25.12.2012 900,00 súbor

609

567 HE Realitná a geodetická kanc. geometrický plán 27.12.2012 520,00 súbor

610

568 KEO s.r.o. softvér 26.12.2012 233,67 súbor

611

569 PD Tvrdošovce ovocie 25.12.2012 16,20 súbor

612

570 Ladislav Farmadin-Topgarden detské ihrisko 27.12.2012 1510,83 súbor

613

571 RRA Šaľa členský príspevok 28.12.2012 165,97 súbor

614

572 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 28.12.2012 137,38 súbor

615

573 MÁK občianske združenie hudobno-tanečná produkcia 31.12.2012 352,63 súbor

616

574 Zilizi s.r.o. oprava radiátora 03.01.2013 65,00 súbor

617

575 Habán František drvené kamenivo 28.12.2012 306,00 súbor

618

576 Sniežik potraviny 21.12.2012 90,50 súbor

619

577 K&T mäso potraviny 01.01.2013 263,12 súbor

620

578 Lackó Ladislav potraviny 27.12.2012 215,55 súbor

621

579 UNOCA'S umelé vianočné stromčeky 03.01.2013 200,00 súbor

622

580 UNOCA"S záhradkárske potreby 03.01.2013 917,20 súbor

623

581 Meszi s.r.o. nákupné poukazy 31.12.2012 750,00 súbor

624

582 AT Design s.r.o. grafická úprava Tešedíkovských novín 30.12.2012 144,00 súbor

625

583 Maquita s.r.o. hojdačky 27.12.2012 1027,00 súbor

626

584 Bioprodukt drvenie dreveného odpadu 01.01.2013 500,40 súbor
627 585 Bioprodukt drvenie dreveného odpadu 02.01.2013 500,40 súbor
628 586 Bioprodukt drvenie dreveného odpadu 04.01.2013 4587,00 súbor
629 587 M&L elektroinštalačný materiál 04.01.2013 16,62 súbor
630 588 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 31.12.2012 207,88 súbor
631 589 Slovnaft palivo 31.12.2012 78,40 súbor
632 591 M&L elektroinštalačný materiál 03.01.2013 18,42 súbor
633 592 COOP Jednota nákupné poukážky 04.01.2013 485,00 súbor
634 593 K&T mäso potraviny 28.12.2012 247,25 súbor
635 594 Projekt market potraviny 27.12.2012 54,00 súbor
636 595 Projekt market potraviny 26.12.2012 242,34 súbor
637 596 Aquaservis pitná voda 01.01.2013 30,00 súbor
638 597 T-com telekomunikačné služby 09.01.2013 16,70 súbor
639 598 Pelikán s.r.o. tlačiarenské práce 02.01.2013 491,14 súbor
640 599 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.01.2013 2797,18 súbor
641 600 JUDr. Jozef Czibula právne služby 07.01.2013 298,75 súbor
642 601 GTS Slovakia telekomunikačné služby 21.01.2013 20,78 súbor
643 602 Messer plyn 17.01.2013 28,27 súbor
644 603 Fy. Darázs ovocie-zelenina 04.01.2013 105,48 súbor
645 604 Slovnaft palivo 17.01.2013 88,70 súbor
646 605 T-com telekomunikačné služby 17.01.2013 47,28 súbor
647 606 T-com telekomunikačné služby 17.01.2013 174,58 súbor
648 607 ZSE elektrina 24.01.2013 -535,40 súbor
649 608 ZSE elektrina 21.01.2013 44,48 súbor
650 609 Slovanet telekomunikačné služby 24.01.2013 73,32 súbor
651 610 Orange telekomunikačné služby 22.01.2013 210,96 súbor
652 611 ZSE elektrina 21.01.2013 284,46 súbor
653 612 Katona-Business konzultačná činnosť 17.01.2013 334,00 súbor
654 613 Katona-Advokátska kanc. právne služby 17.01.2013 90,00 súbor
655 614 Lackó Ladislav potraviny 31.01.2013 89,93 súbor
656 615 ZSE elektrina 25.01.2013 8,24 súbor
657 616 ZSE elektrina 21.01.2013 35,89 súbor
658 617 ZSE elektrina 21.01.2013 73,24 súbor
659 618 ZVS vodné a stočné 23.01.2013 1278,33 súbor
660 619 Lackó Ladislav čistiace prostriedky 31.01.2013 30,62 súbor
661 620 ZSE elektrina 21.01.2013 -44,77 súbor
663 622 SPP zemný plyn - -10827,85 súbor