SK | HU

Zmluvy

Číslo

Obchodný partner     

 Stiahnuť 
 Zverejnené 
Účinnosť od 
001 VB LEASING
  súbor
02.02.2011
03.02.2011
002 Mediatel
 súbor 02.02.2011 03.02.2011
003 KOODIS, spol. s r.o.  súbor
03.02.2011

04.02.2011

004 Allianz-Respect
 súbor 
04.02.2011 05.02.2011
005 ELTOS s.r.o.
súbor  11.02.2011 12.02.2011
006 SPEKO Šaľa s.r.o. súbor 14.02.2011 15.02.2011
007 Nitriansky samosprávny kraj súbor 16.02.2011 17.02.2011
008 ASEKOL SK s.r.o. súbor 22.02.2011   23.02.2011  
009 Slovenský červený kríž MO súbor 09.03.2011 10.03.2011
010 T-COM súbor 17.03.2011 18.03.2011
011 Dexia banka súbor 21.03.2011 24.03.2011
012 Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku súbor 08.04.2011 09.04.2011
013 EURO-BUILDING, BAUTECH PROJEKT, KLEIN&Co súbor 08.04.2011 09.04.2011
014 EURO-BUILDING, BAUTECH PROJEKT, KLEIN&Co súbor 08.04.2011 09.04.2011
015 Úrad práce súbor 26.04.2011 27.04.2011
015a Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR súbor 27.04.2011 28.04.2011
016 Monika Kocsisová súbor 27.04.2011 28.04.2011
017 Dezider a Veronika Néma súbor 27.04.2011 28.04.2011
018 SEGA Audio s.r.o. súbor 02.05.2011 03.05.2011
019 FEMAX&CO, s.r.o. súbor 04.05.2011 05.05.2011
020 Vanková Irena
súbor 08.05.2011 09.05.2011
021 Horváth Vojtech súbor 08.05.2011 09.05.2011
022 Ildikó Ivancsíková súbor 10.05.2011 11.05.2011
023 Kovácsová Anna súbor 12.05.2011 13.05.2011
024 Allianz súbor 12.05.2011 13.05.2011
025 Katarína Csánová súbor 13.05.2011 14.05.2011
026 Allianz súbor 13.05.2011 14.05.2011
027 IVeS súbor 13.05.2011 14.05.2011
028 Juraj Blízik - MAXSTUDIO súbor 17.05.2011 18.05.2011
029 ELTOS, s.r.o. súbor 19.05.2011 20.05.2011
030 Vienna Insurance Group súbor 19.05.2011 20.05.2011
031 Anita Lacková súbor 19.05.2011 20.05.2011
032 Karol Bugár súbor 19.05.2011 20.05.2011
033 L-Petrol s.r.o. súbor 24.05.2011 25.05.2011
 034 Zoltán Bende
 súbor  24.05.2011  25.05.2011
035 Silvia Vargová    súbor 24.05.2011 25.05.2011
036 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce súbor 31.05.2011 01.06.2011
037 Jozef Zilizi súbor 31.05.2011 01.06.2011
038 VÚB súbor 12.06.2011 13.06.2011
039 VÚB súbor 12.06.2011 13.06.2011
040 Alžbeta Vargová súbor 12.06.2011 13.06.2011
041 Pálinkás Viliam súbor 12.06.2011 13.06.2011
042 Nitriansky samosprávny kraj súbor 12.06.2011 13.06.2011
043 Timea Vanková súbor 12.06.2011 13.06.2011
044 ŠFRB súbor 13.06.2011 14.06.2011
045 PD Tvrdošovce súbor 15.06.2011 16.06.2011
046 Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny,FSR súbor 15.06.2011 16.06.2011
047 Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR

súbor

16.06.2011 17.06.2011
048 Nitriansky samosprávny kraj

 súbor

28.06.2011 29.06.2011
049 Katarína Csánová

 súbor

 28.06.2011  29.06.2011
050 Eva Döményová

súbor

28.06.2011 29.06.2011
051 Andrej Varga

súbor

28.06.2011 29.06.2011
052 Klaudia Hvězdová  súbor 02.07.2011 03.07.2011
053 Robert Tumma  súbor 02.07.2011 03.07.2011
054 MO Matice Slovenskej Tešedíkovo  súbor 02.07.2011 03.07.2011
055 Allianz   súbor 06.07.2011 07.07.2011
056 STAVCENT, spol.s r.o.  súbor 06.07.2011 07.07.2011
057 Terézia Darázsová  súbor 06.07.2011 07.07.2011
058 Andrea Morvayová  súbor 06.07.2011 07.07.2011
059 Csemadok súbor 07.07.2011 08.07.2011
060 Imrich Varga súbor 14.07.2011 15.07.2011
061 Miroslav Prekop súbor 14.07.2011 15.07.2011
062 Hajnalka Takácsová súbor 14.07.2011 15.07.2011
063 ZSE Distribúcia, a.s. súbor 14.07.2011 15.07.2011
064 Ján Godó súbor 19.07.2011 20.07.2011
065 Zsofia Kovácsová súbor 19.07.2011 20.07.2011
066 Mária Darázsová súbor 19.07.2011 20.07.2011
067 Irma Vanková súbor 19.07.2011 20.07.2011
068 Ondrej Barczi súbor 19.07.2011 20.07.2011
069 Anna Tyúkosová súbor 19.07.2011 20.11.2011
070 Pavol Trnkoczi súbor 19.07.2011 20.07.2011
071 Pavol Trnkoczi súbor 19.07.2011 20.07.2011
072 Anita Lacková súbor 25.07.2011 26.07.2011
073 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor 27.07.2011 28.07.2011
074 Jozef Sklenár súbor 28.07.2011 29.07.2011
075 Tomáš Balogh súbor 02.08.2011 03.08.2011
076 Anikó Kiss súbor 02.08.2011 03.08.2011
077 Zoltán Barczi súbor 02.08.2011 03.08.2011
078 Magdaléna Szarková súbor 02.08.2011 03.08.2011
079 Katarína Barcziová súbor 02.08.2011 03.08.2011
080 Aurélia Deáková súbor 02.08.2011 03.08.2011
081 Allianz súbor 24.08.2011 25.08.2011
082 Körösiová Katarína-Körösi Peter súbor 05.09.2011 06.09.2011
083 Tímea Melicherová súbor 09.09.2011 10.09.2011
084 Leopold Nagy súbor 09.09.2011 10.09.2011
085 Alžbeta Tornyaiová súbor 09.09.2011 10.09.2011
086 Juliana Fölösová súbor 09.09.2011 10.09.2011
087 Alžbeta Rimovská súbor 09.09.2011 10.09.2011
088 Gabriela Mészárosová súbor 09.09.2011 10.09.2011
089 Ladislav Raška súbor 09.09.2011 10.09.2011
090 Aurélia Lelovicsová súbor 09.09.2011 10.09.2011
091 Lilla Bendeová súbor 09.09.2011 10.09.2011
092 Žófia Vidmanová súbor 09.09.2011 10.09.2011
093 Alžbeta Szarková súbor 09.09.2011 10.09.2011
094 Rozália Csicsolová súbor 09.09.2011 10.09.2011
095 Terézia karvajová súbor 09.09.2011 10.09.2011
096 Helena Vargová súbor 09.09.2011 10.09.2011
097 Berta Kukučková súbor 09.09.2011 10.09.2011
098 Imrich Somogyi súbor 09.09.2011 10.09.2011
099 Elena Chybová súbor 09.09.2011 10.09.2011
100 Etela Szarková súbor 09.09.2011 10.09.2011
101 Pavol Urban súbor 09.09.2011 10.09.2011
102 Helena Molnárová súbor 09.09.2011 10.09.2011
103 Leopold Szabó súbor 09.09.2011 10.09.2011
104 Rozália Paulová súbor 09.09.2011 10.09.2011
105 Klára Bothová súbor 09.09.2011 10.09.2011
106 Ambróz Somogyi súbor 09.09.2011 10.09.2011
107 Martin Kőrösi súbor 12..09.2011 13.09.2011
108 Anna Fischerová súbor 12.09.2011 13.09.2011
109 Mária Vargová súbor 12.09.2011 13.09.2011
110 Terézia Horváthová súbor 12.09.2011 13.09.2011
111 Katarína Kovácsová súbor 12.09.2011 13.09.2011
112 Margita Hanemannová súbor 12.09.2011 13.09.2011
113 Dezider Lelovics súbor 12.09.2011 13.09.2011
114 Katarína Bombicová súbor 12.09.2011 13.09.2011
115 Pavla Vargová súbor 12.09.2011 13.09.2011
116 Edita Vízváriová súbor 12.09.2011 13.09.2011
117 Datatrade s.r.o. súbor 22.09.2011 23.09.2011
118 Tomáš Szőke-Espresso, Andrea Szőkeová súbor 27.09.2011 28.09.2011
119 Mgr. Monika Malá súbor 27.09.2011 28.09.2011
120 Alžbeta Mikleová súbor 27.09.2011 28.09.2011
121 Ladislav Szarka súbor 27.09.2011 28.09.2011
122 Anna Tóthová súbor 27.09.2011 28.09.2011
123 Mária Majbová súbor 27.09.2011 28.09.2011
124 Mária Majbová súbor 27.09.2011 28.09.2011
125 Ferdinand Karadi súbor 27.09.2011 28.09.2011
126 Dušan Bencsík súbor 27.09.2011 28.09.2011
127 František Szabó súbor 27.09.2011 28.09.2011
128 Anna Darázsová súbor 27.09.2011 28.09.2011
129 Etela Pszotová súbor 27.09.2011 28.09.2011
130 Zuzana Darázsová súbor 28.09.2011 29.09.2011
131 Brigita Mozoliová súbor 28.09.2011 29.09.2011
132 Štefan Pozsonyi súbor 28.09.2011 29.09.2011
133 Brigita Mozoliová súbor 28.09.2011 29.09.2011
134 Anna Chovancová súbor 28.09.2011 29.09.2011
135 Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny SR súbor 07.10.2011 08.10.2011
136 Kinga Kováčová súbor 07.10.2011 08.10.2011
137 Monika Halászová,kancelárske služby súbor 07.10.2011 08.10.2011
138 Szabová Gabriela súbor 07.10.2011 08.10.2011
139 Szabó Jozef súbor 07.10.2011 08.10.2011
140 Urbanová Mária súbor 07.10.2011 08.10.2011
141 Ignác Barczi súbor 10.10.2011 11.10.2011
142 Štefan Hudák súbor 10.10.2011 11.10.2011
143 Magdaléna Huncsová súbor 10.10.2011 11.10.2011
144 Helena Kádárová súbor 10.10.2011 11.10.2011
145 Helena Kádárová súbor 10.10.2011 11.10.2011
146 Ladislav Lelovics súbor 10.10.2011 11.10.2011
147 Jozef Barczi súbor 10.10.2011 11.10.2011
148 Alexander Tanka súbor 10.10.2011 11.10.2011
149 Irena Kučeráková súbor 12.10.2011 13.10.2011
150 Irena Kučeráková súbor 12.10.2011 13.10.2011
151 Alexander Tanka súbor 12.10.2011 13.10.2011
152 Ľudovít Hezky súbor 12.10.2011 13.10.2011
153 Marta Kádárová súbor 12.10.2011 13.10.2011
154 Ján Lelovics súbor 12.10.2011 13.10.2011
155 Magda Szarková súbor 12.10.2011 13.10.2011
156 Valéria Vargová súbor 12.10.2011 13.10.2011
157 Ján Vicsápi súbor 12.10.2011 13.10.2011
158 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor 19.10.2011 20.10.2011
159 Úrad vlády SR súbor 19.10.2011 20.10.2011
160 Úrad vlády SR súbor 19.10.2011 20.10.2011
161 Úrad vlády SR súbor 19.10.2011 20.10.2011
162 Edita Vízváriová súbor 19.10.2011 20.10.2011
163 Anna Víghová súbor 19.10.2011 20.10.2011
164 Ľuboš Vörös súbor 19.10.2011 20.10.2011
165 KOODIS spol. s r. o. súbor 23.10.2011 24.10.2011
166 UNIKONT SLOVAKIA spol. s.r..o. súbor 07.11.2011 08.11.2011
167 SOZA súbor 07.11.2011 08.11.2011
168 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tešedíkovo súbor 08.11.2011 09.11.2011
169 Občianske združenie Telektó súbor 08.11.2011 09.11.2011
170 Marián Hlatky súbor 08.11.2011 09.11.2011
171 Juraj Szekeres súbor 08.11.2011 09.11.2011
172 RRA Šaľa súbor 08.11.2011 09.11.2011
173 Slovanet, a.s. súbor 08.11.2011 09.11.2011
174 Slovanet, a.s. súbor 08.11.2011 09.11.2011
175 Slovanet, a.s. súbor 08.11.2011 09.11.2011
176 Dušan Matajs súbor 08.11.2011 09.11.2011
177 Štefan Szekeres súbor 08.11.2011 09.11.2011
178 Jozef Gombos súbor 08.11.2011 09.11.2011
179 Valéria Vanková súbor 08.11.2011 09.11.2011
180 Nitriansky samosprávny kraj súbor 09.11.2011 10.11.2011
181 ZSE súbor 20.11.2011 21.11.2011
182 András Hovorka súbor 20.11.2011 21.11.2011
183 COOP Jednota súbor 28.11.2011 29.11.2011
184 KOODIS spol. s r.o. súbor 02.12.2011 03.12.2011
185 OATJK Šaľa súbor 06.12.2011 07.12.2011
186 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group súbor 13.12.2011 14.12.2011
187 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group súbor 13.12.2011 14.12.2011
188 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group súbor 13.12.2011 14.12.2011
189 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group súbor 13.12.2011 14.12.2011
190 Nitriansky samosprávny kraj súbor 13.12.2011 14.12.2011
191 Ing. Darina Palatická súbor 13.12.2011 14.12.2011
192 Ondrej a Renata Garčár(ová) súbor 13.12.2011 14.12.2011
193 Kőrösi Peter súbor 13.12.2011 14.12.2011
194 Iveta Kružliaková súbor 13.12.2011 14.12.2011
195 Ladislav Karvaj súbor 13.12.2011 14.12.2011
196 LITA, autorská spoločnosť súbor 13.12.2011 14.12.2011
197 Katarína Ištvánová súbor 13.12.2011 14.12.2011
198 Juliana Kalinová súbor 13.12.2011 14.12.2011
199 Eugen Bőai
súbor 13.12.2011 14.12.2011
200 Mária Czibulová súbor 13.12.2011 14.12.2011
201 Agro-Váh, s.r.o. súbor 27.12.2011 28.12.2011
202 Agro-Váh, s.r.o. súbor 30.12.2011 31.12.2011
203 Irma Farárová súbor 31.12.2011 01.01.2012
204 Alexander Vankó súbor 31.12.2011 01.01.2012
205 Alfonz Varga súbor 31.12.2011 01.01.2012
206 Marta Billová súbor 31.12.2011 01.01.2012
207 Vojtech Kovács, Alžbeta Kovácsová súbor 31.12.2011 01.01.2012
208 Tomáš Kovács súbor 31.12.2011 01.01.2012
209 MUDr. Gabriel Tóth súbor 31.12.2011 01.01.2012
210 Tomáš Hruška súbor 31.12.2011 01.01.2012
211 Ladislav Molnár súbor 31.12.2011 01.01.2012
212 Alfonz Varga súbor 31.12.2011 01.01.2012
213 Monika Barcziová súbor 31.12.2011 01.01.2012
214 Eva Vörösová súbor 31.12.2011 01.01.2012
215 Ildikó Bestrová súbor 31.12.2011 01.01.2012
216 Teodor Szabo súbor 31.12.2011 01.01.2012
217 Gabriel Takács súbor 31.12.2011 01.01.2012
218 Ministerstvo životného prostredia SR       súbor1 súbor2 31.12.2011 01.01.2012