SK | HU

Faktúry

 Číslo 

Obchodný partner                    

Predmet                                        
Splatnosť Suma s DPH 
Stiahnuť
001 OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. Zmluva o službách  16.03.2011 4623,98  súbor 
002 SPEKO Šaľa s.r.o. Monitorovacia správa  05.03.2011 26865,00 súbor
003 STKO N-14, a.s. Zneškodnenie kom.odpadu  15.03.2011 2449,05 súbor
004 SPP Zemný plyn  - 5910,00 súbor
005 ELTOS, s.r.o. Revitalizácia centra obce 25.04.2011 94019,26 súbor
006 SPP Zemný plyn 24.02.2011 1875,53 súbor
007 Západoslov. vodárenská spol. Vodné a stočné 21.02.2011 682,33 súbor
008 STKO N-14, a.s. Zneškodnenie kom.odpadu 15.02.2011 2518,69 súbor
009 Zilizi s.r.o. Inštalatérske práce 10.02.2011 626,43 súbor
010 SPP Zemný plyn - 5910,00 súbor
011 Allianz - Slovenská poisťovňa Zmluvné poistenie 01.02.2011 1188,52 súbor
012 Allianz - Slovenská poisťovňa Vyúčtovanie poistného 14.01.2011 1040,40 súbor
013 Komunálna poisťovňa Vienna IG Poistenie majetku - 580,53 súbor
014 ZSE Platba za elektrinu 31.01.2011 2010,60 súbor
015 SPP Zemný plyn - 6279,00 súbor
016 La Parket s.r.o. parkety 16.05.2011 849,13 súbor
017 SPP Zemný plyn - 5910,00  súbor 
018 Kristína Kaplanová Práce s HON UN 053 10.05.2011 1000,80 súbor
019 Zoltán Gyurcsy - ELEKTROSERVIS Odb.skúška plyn.kotlov 25.04.2011 495,00 súbor
020 ZSE Platba za elektrinu 26.04.2011 1966,90  súbor 
021 Autoprofit, s.r.oo Osobný automobil 26.04.2011 8500,00  súbor 
022 Ing. Darina Palatická auditorské služby 23.04.2011 1425,00  súbor 
023 Západoslov.vodárenská spol. Vodné a stočné 20.04.2011 1171,42  súbor 
024
STKO N-14, a.s.
Zneškodnenie kom.odpadu
15.04.2011
4217,58
 súbor 
025
SPP Zemný plyn
-
5910,00
 súbor 
026 VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 14.04.2011 6800,00   súbor 
027 ALLIANZ Poistné 01.04.2011 1188,52   súbor 
028 BAUTECH projekt s.r.o. Stavebné práce 30.03.2011 8789,16   súbor 
029 ZSE Platba za elektrinu 24.03.2011 2012,35   súbor 
030 ZVS Vodné a stočné 21.03.2011 1041,54   súbor 
031 ORMESTER Slovakia s.r.o. PCO budova OÚ 14.03.2011 576,00   súbor 
032 BIOPRODUKT Drvenie odpadu 27.07.2011 6177,60 súbor
033 Alex kovový a školský nábytok Nábytok 28.07.2011 2259,48 súbor
034 OPEN DOOR INTERNATIONAL Vypracovanie žiadosti o platby 03.08.2011 4623,98 súbor
035 Juraj Blízik - MAXSTUDIO Informačná tabuľa 25.07.2011 1800,00 súbor
036 ZSE Platba za elektrinu 25.07.2011 2990,41 súbor
037 ZVS Vodné a stočné 21.07.2011 1644,23 súbor
038 SPP Zemný plyn 15.07.2011 5910,00 súbor
039 STKO N-14 a.s. Zneškodnenie kom. odpadu 15.07.2011 4805,78 súbor
040 K&T mäso, spol. s r.o. Dodávka mäsa 05.07.2011 1632,77 súbor
041 Allianz Poistné 01.07.2011 1207,83 súbor
042 OPEN DOOR INTERNATIONAL Vypracovanie monitorovacej správy 29.06.2011 4979,09 súbor
043 FEMAX & CO.,s.r.o. Bioremediácia 2. aplikácia 30.06.2011 1250,00 súbor
044 STKO N-14 a.s. Zneškodnenie kom. odpadu 15.06.2011 4347,91 súbor
045 SPP Zemný plyn - 5910,00 súbor
046 S.K. GLASS - Karol Sipos Reklamné predmety 08.06.2011 1553,76 súbor
047 ZVS Vodné a stočné 21.06.2011 1464,53 súbor
048 ZSE Platba za elektrinu 23.06.2011 2094,22 súbor
049 Gejza Vajda - Autoplachty Opláštenie predajných stánkov 06.06.2011 1260,00 súbor
050 FORES s.r.o. Žalúzie 27.05.2011 2650,00 súbor
051 ELTOS, s.r.o. Rekonštrukcia centrálnej zóny obce 18.08.2011 55572,25 súbor
052 ZSE Platba za elektrinu 25.05.2011 1747,76 súbor
053 MK energetics s.r.o. Montáž verejného osvetlenia 16.05.2011 1548,30 súbor
054 Slovklima deimos s.r.o. Prekládka a údržba klimatizácie 19.05.2011 2458,80 súbor
055 ZVS Vodné a stočné 19.05.2011 1364,58 súbor
056 FEMAX & CO, s.r.o. Bioremediácia 1. aplikácia 27.05.2011 1250,00 súbor
057 Bautech Projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 22.09.2011 103827.66 súbor
058 STKO N-14 a.s. Zneškodnenie kom. odpadu 15.08.2011 3852,80 súbor
059 ZVS Vodné a stočné 16.08.2011 1339,16 súbor
060 FEMAX & CO s.r.o. Bioremediácia 3. aplikácia 30.08.2011 1250,00 súbor
061 ZSE Platba za elektrinu 25.08.2011 2990,47 súbor
062 BARIBAL s.r.o. Ležadlo s nízkym čelom+matrac 25.08.2011 3465,00 súbor
063 SPP Zemný plyn - 5910,00 súbor
064 ZVS Vodné a stočné 16.09.2011 1154,46 súbor
065 STKO N-14 a.s. Zneškodnenie kom. odpadu 15.09.2011 4910,22 súbor
066 NAUTILUS, spol. s r.o. Zemné práce - čistenie jazera Telektó 20.09.2011 2500,00 súbor
067 ZSE Platba za elektrinu 28.09.2011 2990,47 súbor
068 ALLIANZ SP a.s. Vyúčtovanie poistného 01.10.2011 1207,83 súbor
069 SPP Zemný plyn - 5910,00 súbor
070 EURO-BUILDING, a.s. Kompostáreň 19.01.2012 16393,97 súbor
071 FEMAX & CO, s.r.o. Bioremediácia 4. aplikácia 20.10.2011 1250,00 súbor
072 STKO N-14 a.s. Zneškodnenie kom. odpadu 18.10.2011 4365,93 súbor
073 ZSE Platba za elektrinu 27.10.2011 2990,47 súbor
074 Bautech Projekt s.r.o. Bytový dom 24 b.j. 31.10.2011 51247,43 súbor
075 OCTAN plus s.r.o. Procovný odev a obuv 18.10.2011 1244,17 súbor
076 ZVS Vodné a stočné 28.10.2011 1516,21 súbor
077 VAŠA Slovensko a.s. Stravné lístky 07.11.2011 3400,00 súbor
078 STKO N-24 a.s. Komunálny odpad 16.11.2011 4460,16 súbor
079 ZVS Vodné a stočné 22.11.2011 1252,07 súbor
080 Martin Lisal Ing. Záhradnícke práce, rastliny 25.11.2011 1506,24 súbor
081 ZSE Elektrina 28.11.2011 2990,47 súbor
082 Bautech Projekt s.r.o. Bytový dom 24BJ 30.11.2011 60960,40 súbor
083 Komunálna poisťovňa Združené poistenie majetku 01.12.2011 2397,46 súbor
084 Alexander Kovács Ezoterika Vybavenie pre DSS 02.12.2011 1861,99 súbor
085 ORGECO spol. s r.o. Slavobrána 09.12.2011 1605,00 súbor
086 SPP Zemný plyn 15.12.2011 5910,00 súbor
087 STKO N-14 a.s. Komunálny odpad 15.12.2011 4108,74 súbor
088 Kristina Kaplanová Práce s HON UNC 053 19.12.2011 1500,00 súbor
089 MK energetics s.r.o. Oprava verejného osvetlenia 19.12.2011 1239,84 súbor
090 Bioprodukt s.r.o. Drvenie srevného odpadu 20.12.2011 4976,40 súbor
091 ZVS Vodné a stočné 21.12.2011 1308,73 súbor
092 Bioprodukt s.r.o. Drvenie drevného odpadu 21.12.2011 2001,00 súbor
093 Bautech Projekt s.r.o. Bytový dom 24BJ 28.12.2011 59198,30 súbor