SK | HU

Úradné oddelenia a úradné hodiny

Obecný úrad
Žihárecká 860

925 82 Tešedíkovo
IČO: 00306215
Tel.:  031 77 95 411, 031 77 95 412   
Fax:  031 77 95 225
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk


Kontakty:

Meno

Funkcia

Telefón

E-mail

 Mgr. Ildikó Kőrösi

 Starostka obce

 031 77 95 225

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Gertrúda Kovácsová

 Evidencia obyvateľstva, sekretárka

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Ildikó Szabová      

 Dane, poplatky a pohrebníctvo

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Katarína Győrögová   

 Ekonómka, účtovníčka

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Matilda Szabová   

 Mzdová účtovníčka

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Alžbeta Bánová   

 Matrikárka

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Alžbeta Borsányiová     

 Referentka kultúry

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Róbert Czibula

 Stavebný úrad

 031 77 95 411

tesedikovo@tesedikovo.sk

 Anna Vargová
 Bytové hospodárstvo  031 77 95 411 tesedikovo@tesedikovo.sk

Úradné hodiny:

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

13:00 - 15:30

Utorok

nestránkový

Streda

8:00 - 17:00

Štvrtok

nestránkový

Piatok

7:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka:
12.00-13.00

Administrátor stránky: MAIL