SK | HU

Obecné zastupiteľstvo - komisie

ZLOŽENIE  KOMISIÍ   OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA
Vo volebnom období 2015-2018

Finančná komisia a komisia pre správu obecného majetku

Predseda- elnök:  Ing. Alexander Mozoli, Tešedíkovo č. 840

Členovia:
Ing. Gabriel Jurás, Tešedíkovo č. 1403
Ing. Endre Mészáros, Tešedíkovo č. 962
Ing. Attila Zilizi, Tešedíkovo č. 1429
Zoltán Varga, Tešedíkovo č. 1405
Zapisovateľka: Katarína GyőrögováKomisia pre rozvoj kultúry, športu, vzdelávania, mediálnej a komunikačnej činnosti  
 

Predseda - elnök: Zoltán Szabó, Tešedíkovo č.1172

Členovia:
Ladislav Darázs, Tešedíkovo č. 943
Morvay Csaba, Tešedíkovo č. 334
Mgr. Lívia Jurásová, Tešedíkovo č. 1403
Mgr. Eva Lelovicsová, Tešedíkovo č. 331
Zapisovateľka: Alžbeta Borsányiová

 

Komisia životného prostredia, výstavby, podnikania a poľnohospodárstva  

Predseda – elnök: Ing. Gabriel Jurás, Tešedíkovo č. 1403

Členovia:
Ing. Alexander Mozoli, Tešedíkovo č. 840
Ing. Zsolt Mészáros, Tešedíkovo č. 784
Alexander Kovács †, Tešedíkovo č.485
Ing. Teodor Barczi, Tešedíkovo č. 468
Zapisovateľka: Gertrúda Kovácsová

 

Sociálna a zdravotná komisia 

Predseda- elnök: Mgr. Ildikó Kőrösiová, Tešedíkovo č. 405

Členovia:
Mgr. Tímea Baranyai
Ladislav Darázs, Tešedíkovo č. 943
Bernadeta Gáspárová, Tešedíkovo č. 1360
Magdaléna Vargová, Tešedíkovo č. 911
Zapisovateľka: Ildikó Szabová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia :

Ing. Alexander Mozoli, Tešedíkovo č. 840
Zoltán Szabó, Tešedíkovo č. 1172
Mgr. Ildikó Kőrösiová, Tešedíkovo č. 405
Richard Nagy, Tešedíkovo č. 1367
František Borsányi, Tešedíkovo č. 991