SK | HU

Anyakönyvi hivatal

Anyakönyvi hivatal

Bán Erzsébet

Tel:  031 7795411
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

 

A község anyakönyvét vezeti , az anyakönyvi hivatal vezetője.

Ügyintézés:

Anyakönyvi  adatok bejegyzése: születés, házasságkötés, elhalálozás

Előkészíti az iratokat a házasság megkötéséhez (polgári, egyházi, idegen)

 Anyakönyvi kivonatok kiadása:  születési levél, házasságlevél , halotti levél

Anyakönyvi  kivonatok kiadása  külföldre a nemzetközi  megállapodás alapján

Egyéb anyakönyvi  események bejegyzése az anyakönyvben:  nöi vezetéknevek írását végződések nélkül, vezetéknév visszaigénylését vállás esetén, a külföldön született gyermekek bejegyzését, a külföldön megkötött házasság bejegyzését, a külföldön elhalálozott személy bejegyzését a saját anyakönyvben, a születési szám változását (CEPO), az apaság kiderítését a nem megszületett gyermeknél, szülöi beleegyezés esetén, az apaság kiderítését szülöi beleegyezés eseténi a korábbi bejegyzéseket a nyilvántartásba (elválás, név és vezetéknév változásat

 

Igazolásokat ad ki az állampolgárságról

 

Hitelesíti  az okiratokat,adásvételi szerződéseket, leveleket és aláírásokat

 

Kérvények írása és a feddhetetlenségi igazolás kiállítása, ill.  másolatának kiadása a büntetési nyilvántartásból

 

Előkészíti  a község  adásvételi szerzödéseit , bérleti szerződéseit, beszedi a bérleti díjat a

 a község tulajdonában lévő nem lakott épületek használatáért,  a közterületekért, játék- automatákért,  és a nem nyerő játékautomatákért