SK | HU

Családfakutatás – PhDr. Novák Veronika előadása 2012. január 24-én a kultúrházban

„…Üzenem a háznak, mely fölnevelt: - ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásai jönnek majd , újra boldog építők és kiássák a fundamentumot, s az erkölcsi ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot.”
/Vass Albert: Üzenet haza/
Lássuk be, akárcsak a növények, úgy mi sem tudunk gyökerek nélkül élni. Nem furcsa, hogy gyermekeink hamarabb megismerik az uralkodóházak tagjait, mint a saját családjukat? Pedig a családtörténet még a történelemnél is fontosabb. Aki a múltját nem ismeri, az jelenét sem értheti.
 Egy próbát megér. Tegyük fel magunknak az alábbi kérdéseket:
1.    Nagyapám születési éve?
2.    Nagyanyám leánykori neve?
3.    Dédszüleim neve?
4.    Ükszülők neve és születési helye?
Meggyőződésem, hogy sokaknak már gondot jelenthet a 4. kérdésre válaszolni, pedig ez még csak a gyökér felszíne. Hát ezen oknál fogva tartott PhDr. Novák Veronika  előadást a családfakutatásról  január 24-én a kultúrházban. Köszönjük.
A mintegy 30 tagú hallgatóság választ kapott arra a kérdésre, hogyan kezdjünk el kutatni, hol találunk hiteles adatokat /anyakönyvek – születés, házasság, elhalálozás, katonai adatbázisok, népszámlálási adatok,levéltárak, települések anyakönyvei, Felvidéki anyakönyvek – Family research.com – mai Szlovákia területe 1591-től 1910-ig minden felekezetet érintve/, hogyan kell megrajzolni, elkészíteni a családfát, milyen adatokat kell a nevek mellé feltüntetni.
 Az előadás érdekes színfoltjaként megemlíteném,  a Herencsár család családfáját, melyet Herencsár Zsolt készített el és mutatott be gyermekeivel. Elmondása szerint,  családfájuk elkészítése sok időt, türelmet, kutatást követelt, mígnem a jelenből eljutottak az 1600-as évekig.  Bízom benne, hogy szorgalmas munkájuk eredményét látva, a hallgatók közül többen is kedvet kapnak őseik felkutatásához.
Tudom, az anyagiak hajszolása mellett, egyre többen feledkeznek meg az élet „igazi értékeiről”. Vannak, akik így élcelődnek: „elő akarod ásni a kutyabőrt?” Hát igen, mi tagadás, vannak, akik csak sznobizmusból kezdenek a családfa után érdeklődni. Azonban én remélem, hogy az előadás meghallgatása után sokan rájönnek, hogy egy családfa elkészítése közben sok érdekes történetet tudhatunk meg családunkról, melyeket megoszthatunk a család tagjaival , rokonokkal és ez mindenképpen erősíti a családi köteléket és az összetartozást. Továbbá arról se feledkezzünk meg, hogy a családfánk, nevekkel, adatokkal és fotókkal illusztrálva, szép dísze  és  egyben felbecsülhetetlen  értéke lehet családunknak és otthonunknak.
Az előadásról fotókat és hanganyagot  ezúttal is Fischer Tamás és Bende Zsolt készített, köszönjük. Amint elkészül, azok is meghallgathatják, akik  január 24-én nem tudtak eljönni. A technikai segítségért, Kovács Juditnak mondunk köszönetet.
Végezetül pedig egy  adat: - mindenkinek 2 szülője, 4 nagyszülője, 8 dédszülője, 16 ükszülője és 32 szépszülője van.
Borsányi Erzsébet - kultúrreferens

Térkép:

Pered Község, Községi hivatal, Peredi kultúrház