SK | HU

A község kulturális emlékei

A község kulturális emlékei

Római-katolikus templom 
Építését 1816-ban kezdték el, 1820-ban szentelték fel. Építője Schwartz György volt. Klasszicista stílusban épült. Egyhajós, poligonális záródású építmény,  Templomhozzáépített sekrestyével, beépített toronnyal. A szentély kettős boltíves, melyet a múlt század második felében átépítettek. Homlokzatait, félsávkeretek, félkörös bezárású ablakok tagolják. A torony a csúcsos homlokzat középtengelyében helyezkedik el, mérsékelt rizalitot alkot. Öblös tetővel van fedve. Az oltárkép Keresztelő Szent Jánost ábrázolja, osztrák festő műve. A szentségházat és a keresztvíztartót Minius Bertalan nyitrai szobrász készítette. A templom első orgonája 1824-ben készült, Vonberger Mátyás budai mester alkotása. A Hétfájdalmas Szűzanya-mellékoltára  a 19. századból származik. Alatta a szent sír látható a halott Krisztus testével. A Jézus szíve-mellékoltár oldalain angyalokkal, gótikus mű, a 19-20. sz. készült. A boltozatot Takáts Vilmos freskói díszítik. A hajóban számos fali szobor van, Szent Terézé, Szent Antalé, ezenkívül több híres plasztika, Szent Ferencé, Szent Bernadetté, Szent Józsefé, Szent Erzsébeté és Szent Margité. Szobor ábrázolja Szent Jánost és Szent Andrást. A szószék klasszicista stílusban, fából  készült, a templom építésének idejéből származik. A templomhajó belső oldalain Krisztus keresztútjának 14 stációja van elhelyezve. A templom bejáratának bal oldalán a falon lévő festmény Szűz Máriát ábrázolja, karján  a gyermek Jézussal. A kép az 1866-os kolerajárvány áldozatainak emlékére készült. A bejárattól jobbra van elhelyezve a II. világháború áldozatainak emléktáblája.
A harangok a templomtoronyban találhatók. Az  eredeti harangokat az I. világháborúban hadicélokra használták fel. Az új harangok, az öreg harang és a családi harangot 1921-ben készítették és a legkisebb harangot pedig  1960-ban újraöntötték.

Szentháromság-szobor  Szentháromság
A római-katolikus templom előtt oszlopon áll, 1857-ben Somogyi Gábor állíttatta.Jézus Krisztus keresztútjának 14 állomása
Keresztút
A temető főbejáratától a Golgotához vezető út két oldalán áll. Önálló építmények, melyeket peredi családok építtettek. A stációkban pléhre festett képek a keresztút egy-egy állomását ábrázolják.

Golgota- Kálváriadomb
Kálvária
A temetőben a keresztút végén található. A Kálváriadomb tetején 3 kereszt áll. Középen Jézus Krisztus keresztje, kétoldalt a két latoré. A keresztek alatt Szűz Máriát és Mária Magdolnát ábrázoló plasztikák vannak. A Kálváriadomb lépcsői előtt az egyik oldalon Jézus Krisztus és az Angyalok, a másik oldalon Szent József és Szűz Mária szobra áll. A Kálváriadombot a Kovács testvérek, Antal, János és Ágoston 1869-ben építtette.A Kálváriadomb kápolnája
  Kápolna
Az egyhajós kápolna a Kálváriadomb mögött található. 1869-ben építették. A kápolna homlokzatát álgótikus csúcsos ablakok tagolják. Belül a sokszögű záródású szentélyt a hajótól diadalív választja el. Donga boltozat fedi. A karzaton, egy kisebb harmónium van. Az álgótikus stílusú Jézus Krisztus-oltár oldalain Szent Antal és Szűz Mária, alatta Szent Alajos és Szent Teréz szobrai helyezkednek el. Az előcsarnok jobb oldalán Szűz Mária kis oltára, bal oldalán feszület áll. A kápolna homlokzatát Takáts Vilmos freskói díszítik.

Krisztus kínszenvedésének jelképe és a Hétfájdalmas Szűzanya képe
A temető bejárata előtt található, a 19. században készült.

Szent Donát szobor
Az eredeti szobor feltehetőleg elpusztult. Helyébe új szobrot Szőke Lénárd és Kovács Anna állíttatott, 1939-ben szentelték fel.

Nepomuki Szent János szobor Nepomuki Szent János
Minius Bertalan szobrász műve, 1821- ben készült. Eredeti helye a Hitelszövetkezet előtt volt, jelenleg a katolikus plébánia előtt van elhelyezve.


Harangláb
Harangláb
Az Új sor nevű utcában magas vassínekből szerkesztett harangláb áll, egy haranggal a felső részén. Alatta Jézus Krisztus kínszenvedésének jelképe, a szoborfülkében Szűz Mária szobrával, lent az Angyali üdvözlet képe 1884-ből. Ezt a haranglábat, melyet a lakosság bécsi harangnak nevezett el, Tyúkos Mihály emeltette hálából, mert az akkori években a bő mezőgazdasági termés hozzájárult gazdasági gyarapodásához.
Szent Flórián szobor
A szobor a Széles utcában a tűzoltószertárral szemben áll. Dobis Péter állíttatta, 1871-ben.Szent Flórián szobor Szent Flórián
Széles utcában található a tűzöltő szertár közelében. Dobis Péter álította 1871-ben.
Szent Vendel szobor

A klasszicista stílusú Szent Vendel  szobor a Szeli utcát vigyázza. 1915-ben készült.

Evangélikus imaház Evangélikus imaház
Az imaház a jelen század 50-es éveiben készült a Széles utcában, egy befejezetlen családi ház átépítésével. Az alaprajza négyzetes. Homlokzatait hosszúkás  ablakok tagolják.Zsidó temető
Zsidó temető
A zsidó temető 1980-ban megszűnt, de a 19-20. században készült síremlékek darabjai megtalálhatók a temető helyén lévő parkban.


A peredi csata emlékműve
A Peredi csata emlákműve
A temetővel szemben áll az 1849-es peredi csatát megörökítő obeliszk emlékmű,amelyet 1869-ben a Pozsonyi Honvédegylet emelt, a térségben elesett honvédek emlékére.


Az I. világháború áldozatainak emlékműve
Első világháború emlékműve
Az emlékmű szépen rendezett környezetben, a község Főterén áll. A község 1931-ben a háborúban elesett, 131 peredi áldozat emlékére építtette. Az emlékmű Mack János pozsonyi szobrász alkotása.

Kitelepítettek és deportáltak emlékműve
A kitelepítettek és deportáltak emlékműve
Csillag András, fiatal szobrász alkotása, a kitelepítettek és deportáltak emlékműve  a szülőföldtől elszakítottak, befogadó magyar településeinek egy-egy kockakövével, a községi hivatal előtti parkban található.  1998. augusztus 22-én avatták és szentelték fel.


A II. világháború áldozatainak emlékműve
II. világháború emlékműve
A temetőben áll, a II. világháború áldozatainak emlékére készült 2002-ben.
Az emlékmű Csillag András alkotása.