SK | HU

Kultúrház

Peredi KultúrházKultúrny dom

Vezető: Borsányi Erzsébet

Cím:
Dom kultúry
Žihárecká č. 860
925 82 Tešedíkovo

Telefon: +4213177 95 314
Mobil:  +421 905 451 015
e-mail: borsika@post.sk


A Peredi Kultúrház a község központjában épült, székhelye a Peredi Községi Hivatal épületében van. A modern, jó beosztású, emeletes épület több tágas, ízlésesen berendezett helyiséggel rendelkezik:

-Reprezentációs helyiség/50 személyKultúrny dom
-Kiállítóterem, ill. előadóterem/60 személy/
-Tükörterem/250 személy
-Színházterem/300 személy
-Klubhelyiség/50 személy
-Modern felszereltségű konyha
-Modern mosdó és szociális helyiségek
-Öltözők, ruhatár, raktárhelyiségek

A kultúrotthon épületében található a községi könyvtár, mely szervezésileg az intézményhez  tartozik.


KultúrházKultúrházKultúrházAz intézmény a társadalmi-politikai változásokat követően több átszervezésen ment át.Jelenlegi fenntartója a Peredi Községi Hivatal, önálló jogalanyisággal nem rendelkezik.
Küldetése:
-információs és tájékoztató jellegű szolgáltatásokKultúrny dom
-a művészet ápolása
-megemlékező ünnepségek, emléknapok, kulturális rendezvények,   
-színház, koncertek, szórakoztató programok szervezése
-tanfolyamok, iskolázások, szakelőadások szervezése
-szabadidős programok szervezése (kult. szervezetek és csoportok találkozói, próbái)
-a népi kultúra, hagyományok, szokások megőrzése és ápolása

Bérbe adjuk és felkínáljuk helyiségeinket:

-járási, területi és országos szintű találkozók, események, versenyek, fesztiválok, seregszemlék megrendezésére
-iskolázások, tanfolyamok, összpontosítások  szervezésére
-cégek, vállalatok prezentációs és kiárusítási akcióira
-bálok, családi ünnepségek megrendezésére

A rendezvényekre igény szerint étkezést és hangosítást is biztosítunk. Bővebb tájékoztatás a 031/77 95 314-es telefonszámon.

Vezetünk:
-statisztikai kimutatást  a könyvtárról és kulturális renezvényeinkről,az intézmény gazdálkodásáról, kulturális csoportjainkról, mely a SZK Kulturális Minisztériumának a honlapján található- www.culture.gov.sk