SK | HU

MTNy alapiskola

Magyar Tanítási Nyelvű AlapiskolaIskola
Iskola utca 974
925 82 Pered

Cím: 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Školská č. 974
925 82 Tešedíkovo

Igazgató: Mgr. Jurás Lívia

Helyettes:
Kubiček Lívia

Tel/fax: 031 77 95 416

e-mail: tesedikovo.zsvjm@gmail.com

www: www.alapiskolapered.sk