SK | HU

Voľba prezidenta SR 1.kolo 16.3.2019 - výsledky volieb v našej obci

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov       

3107
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 999
Počet odovzdaných obálok 999
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 995

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1 Béla Bugár, Ing.  
240
2 Zuzana Čaputová, Mgr.  
502
3 Martin Daňo 5
4 Štefan Harabin, JUDr. 56
5 Eduard Chmelár, doc. Mgr. PhD.  
21
6 Marian Kotleba, Ing. Mgr. 47
7 Milan Krajniak, Bc. 26
8 József Menyhárt, PaedDr., PhD.  – vzdal sa kandidatúry                                  
3
9 František Mikloško, RNDr. 40
10 Robert Mistrík, Dr. Ing. - vzdal sa kandidatúry 1
11 Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 50
12 Róbert Švec, Mgr.            1
13 Bohumila Tauchmannová, Ing. 2
14 Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. 0
15 Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 1

 

Účasť na voľbách v obci Tešedíkovo:                                                                     
32,15 %

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo