SK | HU

Veľký jesenný zber zeleného odpadu 2019

 

Oznamujeme  občanom, že 18. a 19. novembra  2019, (v pondelok a v utorok) sa uskutoční posledný zber zeleného odpadu -  veľký jesenný zber .

Prosíme občanov, aby zelený odpad zo záhrad (rastlinné zvyšky, lístie, drobné konáre) vyložili usporiadane najneskôr do 17. novembra (do nedele večer) na ulicu na prístupné miesto. 

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Konáre z orezávania stromov je potrebné postrihať  na dĺžku max. 1,5 m.

Obec poskytuje bezplatný odvoz zeleného odpadu, ktorý neprekročí  množstvo: 1 multikáru u jednej domácnosti.  V prípade väčšieho množstva za odvoz odpadu sa platí.    

Zároveň Vám oznamujeme, že zelený odpad aj naďalej môžete vynášať bezplatne do zberného dvora - kompostárne.

Spaľovanie zeleného odpadu v obci je zakázané!

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo