SK | HU

Prenájom priestorov v kultúrnom dome

Obecný úrad v Tešedíkove oznamuje obyvateľom, že od 8. apríla 2019 nájom priestorov kultúrneho domu sa vybavuje na oddelení správy bytov a budov Obecného úradu v Tešedíkove u Anny Vargovej, tel.: 031/77 95 411

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo